Smestad studentboliger

Adresse Smestadvegen 14 A – F, 2624 Lillehammer Se Innlandstrafikks reiseplanlegger for å se hvordan du kommer deg hit. Se punktene under for nyttig og praktisk informasjon som gjelder for din bolig og bosted: Vaskeri Vaskeriet finner du i bygg C, i kjelleren. Logg inn på vaskeriet. Brukernavn og passord fikk/får du ved innflytting. Du … Les mer…

Husleiebetaling

Husleie og evt. vaskeri, gebyrer osv. faktureres månedlig med forfallsdato den 15. i aktuell måned (dvs. husleie fra den første til den siste datoen i måneden). Vi sender ikke ut vanlige papirfakturaer, men du finner fakturaen på Min side. Normalt får du varsling når ny faktura er lagt ut.Dersom du ikke benytter eFaktura som er … Les mer…