Avtale om opphør av arbeidsforhold

Styret i Studentsamskipnaden i Innlandet (SINN) har etter initiativ fra administrerende direktør og i fellesskap med han, blitt enige om å avslutte arbeidsforholdet med virkning fra senest 1. februar 2019.

Les mer…