Sykepleietjenesten avvikles

Sykepleiertjenesten avvikles

Pågangen på SINNs sykepleiertjeneste har avtatt betydelig etter at helsestasjonen har fått en varig og god løsning med Lillehammer kommune.

Les mer…