Unntaksår for SINN

LILLEHAMMER: Resultatet for Studentsamskipnaden i Innlandet (SINN) i 2018 er preget av et godt resultat for bolig og eiendom.
Også samlet resultat er vesentlig bedre enn budsjett, og kan på mange måter beskrives som et unntaksår for SINN. Hovedårsakene er beskrevet her, og finnes også i årsrapporten.

Les mer…

Styret og styresaker

Vil du bli en del av styret? Styret er vårt øverste organ, og er dermed sjefene til administrerende direktør. Studentene skal være representert i styret, og det er viktig at vi har gode studentrepresentanter som ønsker å utgjøre en forskjell for studentlivet i Innlandet. Antall verv: 4 hoved + 4 vara (Kun 2 hoved + 2 … Les mer…

Årsrapporter

Årsrapport 2022: Årsrapport for SINN 2022 Aktivitets- og redegjørelsesrapport. Tidligere årsrapporter: Årsrapport for SINN 2021 – Aktivitets og redegjørelsesrapport for SINN Årsrapport for SINN 2020 Årsrapport for SINN 2019 Årsrapport for SINN 2018 Årsrapport for SINN 2017 Årsrapport for SOPP 2016 Årsrapport for SiH 2016