Årsrapport 2021

Styret i SINN fastsatte i sitt møte på Elverum torsdag den 24.03.22. årsregnskapet for 2021 og styrets årsberetning. Det ble et samlet overskudd på  MNOK 4 952. Fullstendig Årsrapport for SINN 2021

Vi har fått tilskudd til 120 nye studentboliger i Elverum!

Kunnskapsdepartementet har innvilget søknaden på tilskudd for 120 nye studentboliger i Elverum.  Åtte samskipnader får midler fra Kunnskapsdepartementet 15 byggeprosjekt, fordelt på åtte studentsamskipnader, får midler. Samskipnadene søkte om tilskudd til 1664 hybelenheter. Regjeringa har valgt å prioritere nye og lovende byggeprosjekt som kan startes opp i løpet av kort tid. Dermed er det 1130 … Les mer…