Årsrapport 2021

Styret i SINN fastsatte i sitt møte på Elverum torsdag den 24.03.22. årsregnskapet for 2021 og styrets årsberetning.

Det ble et samlet overskudd på  MNOK 4 952.

Fullstendig Årsrapport for SINN 2021