Årsrapporten for 2020 er klar

Styret til SINN har nettopp vedtatt årsregnskapet og styrets årsberetning for 2020. 

Dette kan du lese i årsrapporten for 2020:

Årsrapport 2020