Årsregnskap og styrets årsberetning 2019

I sitt digitale styremøte i dag (01. april) fastsatte styret i SINN årsregnskapet og styrets årsberetning for 2019.  Selv med en avsetning knyttet til tapskontrakt Terningen Arena på 15,2 MNOK så styrker SINN sin egenkapital med et resultat på 6,7 MNOK, og til å være 26,1% ved årsskiftet.

SINN Årsrapport 2019