Avtale om opphør av arbeidsforhold

Styret i Studentsamskipnaden i Innlandet (SINN) har etter initiativ fra administrerende direktør og i fellesskap med han, blitt enige om å avslutte arbeidsforholdet med virkning fra senest 1. februar 2019.

 

Avtroppende administrerende direktør Hans Ødegård sier følgende:

  • Jeg har ledet organisasjonen gjennom en fusjon og har kommet frem til at styret nå bør finne en ny person til å lede organisasjonen videre. Styrets oppgave blir å finne en person som kan lede studentsamskipnaden inn i en periode hvor Høgskolen i Innlandet skal søke om universitetsstatus. Jeg har gjennom mange år i samskipnadsverdenen hatt veldig mange gode opplevelser, og ser frem til å følge med på hvordan studentsamskipnaden i Innlandet utvikler seg videre.

Frem til opphørstidspunktet skal Ødegård skjøtte den daglige driften som administrerende direktør.

Styreleder Henrik Wangberg uttaler dette:

  • Først og fremst vil jeg takke Hans for den jobben han har gjort gjennom mange år som administrerende direktør i Studentsamskipnaden i Hedmark og deretter som administrerende direktør i Studentsamskipnaden i Innlandet. Primæroppgaven til ny administrerende direktør blir å samle organisasjonen rundt den strategiplanen som er forankret i organisasjonen og vedtatt i styret. SINN sin forretningside er at vi jobber for studentene. Arbeidet starter nå for fullt med å ansette en administrerende direktør som passer med våre målsetninger og visjoner.


Henvendelser rundt dette besvares av enten styreleder eller administrerende direktør:
Styreleder Henrik Wangberg, tlf. 406 08 945
Administrerende direktør Hans Ødegård, tlf. 901 71 577