Barnehager åpner fra 20. april

Fra pressemelding datert 07. april, på Regjeringen.no.

I tråd med regjeringens bestemmelser, ble SINN sine barnehager stengt 12. mars. Onsdag 8. april offentliggjorde regjeringen, under pressekonferansen om endrede koronatiltak, å gjenåpne barnehagene fra 20. april. 

– Vi har nå sammen fått kontroll på viruset, derfor kan vi åpne opp samfunnet litt etter litt. Vi skal gjøre det sammen, kontrollert og over tid, sier statsminister Erna Solberg under pressekonferansen.

Les pressemeldingen i sin helhet på Regjeringen.no.

Regjeringen vil gjenåpne barnehagene fra 20. april og senest 27. april.

Faggrupper for opplæring i smittevern

Det blir nedsatt faggrupper som i samarbeid med Folkehelseinstituttet, Utdanningsdirektoratet og organisasjonene i barnehage og skole skal lage en konkret veileder og gi opplæring i hvordan smittevern kan ivaretas. Det gjelder blant annet hvordan undervisningen kan organiseres, og henting og levering i barnehagen.

Regjeringen vil gi føringer som gjør at tiltakene blir mest mulig like over hele landet. Disse kravene skal fastsettes i forskrift.

Det skal lages nasjonale kriterier for hvordan man skal håndtere smittespredning i en barnehage eller skole.

Åpning skal skje på forsvarlig måte

– Foreldre, barn og ansatte skal være trygge på at åpningen skjer på en forsvarlig måte. De skal få god og tydelig informasjon om hvordan de skal begrense smittespredning. Jeg er glad for at de minste barna snart skal få komme tilbake til barnehagene og skolene, sier kunnskapsminister Guri Melby.

Unntak i møteplikt for risikogrupper

Det blir unntak for plikten til å gå på skole for barn i risikogruppene og for barn som lever sammen med familiemedlemmer i risikogruppene, for å minimere risiko for alvorlig sykdom. Disse vil fortsatt få fjernundervisning.

Gradvis og kontrollert gjenåpning

Regjeringen vil vurdere strategien og tiltakene for å slå ned korona-viruset regelmessig.

– Kampen mot viruset er ikke vunnet, selv om vi nå ser ut til å ha nådd målet om at hver person i gjennomsnitt ikke smitter flere enn én. Vi må fortsatt belage oss på strenge smitteverntiltak i lang tid. Gjenåpningen av samfunnet skal skje over tid og kontrollert. Dette skal vi klare sammen, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.