Bomiljø

For at det skal være hyggelig å bo i studentboligene må alle beboere bidra til dette. Rydd/vask opp etter deg på felleskjøkken/bad, tøm søppel og ta hensyn til andre i forhold til støy. Røyking og dyrehold er ikke tillatt i boligen eller fellesarealer.

Felleskjøkken
På felleskjøkken setter SINN opp vaskelister som følges opp med kontroller – sørg uansett for at det er rent og ryddig rundt deg for et godt bomiljø! Rydd opp etter deg hver gang du har brukt kjøkkenet. Se mer informasjon opphengt på kjøkkenet. Avtal gjerne med de du deler kjøkken/bad med hvordan dere vil ha det.

Støy – plages du av støy fra naboene dine?
I en studentbolig bor mange tett sammen på små arealer. Dette kan føre til mer støy og lyder enn du ville opplevd i andre typer boliger. Derfor er det viktig at man viser hensyn overfor sine naboer. Samtidig må du også tåle et høyere støynivå i studentboliger enn i andre typer boliger, nettopp fordi man bor så tett sammen.

Leietakerne plikter å respektere hverandres natte- og arbeidsro. Etter kl. 23.00 på hverdager og kl. 24.00 på dager før helligdager og i helg skal det være ro i boligen, samt på eiendommen for øvrig. Oppførsel som er til sjenanse for andre leietakere er uansett tidspunkt ikke tillatt. Du er også ansvarlig for de som besøker deg.