Derfor er prisene slik de er i kantinene

Innkjøpsavtaler og generelle prisøkninger ligger bak prisene i våre spisesteder.  

Den siste tiden har det vært et økt fokus på matvareprisene i Norge. Dette fokuset har også nådd SINN, og prisene i våre kantiner.  

Erik Ulateig, administrerende direktør i SINN, mener bildet er mer nyansert enn det er blitt fremstilt i mediene de siste dagene. 

– Vi er ikke i nærheten av ha det innkjøpsvolumet som en dagligvarekjede har, og mister dermed den samme posisjonen til å forhandle priser. Derfor blir også prisene per vare høyere for oss, som igjen gjenspeiles på enkelte varer i kantinene våre. Samtidig har det vært en generell prisøkning fra leverandørene, som vi også må forholde oss til, sier Ulateig. 

Innkjøpsvolum og generelle prisøkninger styrer prisene 
Studentsamskipnaden i Innlandet er en del av SIN-innkjøpssamarbeidet. Målet med innkjøpssamarbeidet er å optimalisere innkjøpsbetingelsene via samarbeid mellom samskipnader.  

To faktorer er spesielt avgjørende i påvirkningen av prisene: innkjøpsvolum, altså hvor mye varer man kjøper, og generelle prisøkninger fra leverandørene. Til tross for innkjøpssamarbeidet og de tilhørende innkjøpsavtalene, klarer man ikke konkurrere med dagligvarekjedene på den største prisfaktoren – innkjøpsvolumet. 

– Helt andre innkjøpspriser enn dagligvarekjedene har 
Erling Høyem, kommersiell sjef i SINN, trekker frem de vesentlige forskjellene fra SINN og en dagligvarekjede. 
 
 – Vi kjøper varene etter de innkjøpsavtalene vi har, og så skal varene bearbeides av våre fagfolk. Vi har også lønnskostnadene som skal dekke produksjonen av maten i kantinene. Da sier det seg selv at det blir dyrere enn i en dagligvarebutikk, sier Høyem. 

– Vi har ikke økt våre priser tilsvarende den kostnadsøkningen vi har hatt fra våre leverandører. Dette har vi gjort bevisst fordi vi vet at studentenes økonomi er sterkt presset om dagen. Hadde vi fulgt prisøkningen fra leverandørene, hadde prisene i kantinene våre vært betydelig høyere enn de er i dag. Kantinene våre er mer et velferdstilbud enn et sted vi tjener penger, legger han til. 

– Noe mer enn en dagligvarebutikk 
Høyem trekker frem helhetsopplevelsen man får i en SINN- kantine som et viktig poeng. 

– Maten vi lager er ikke masseprodusert, den er dagsfersk laget av kokker. Kvaliteten på det vi lager er høy, samtidig som prisen på varmmat og påsmurt er rimelig. I tillegg har man mulighet til å sitte ned og nyte maten hos oss, avslutter han.