Presse

Presse

Fakta om Studentsamskipnaden i Innlandet

  • Vil levere studentvelferd til 12.500 studenter i innlandet
  • Vil ha campus på Lillehammer, Hamar, Blæstad, Elverum, Rena og Evenstad
  • 100 ansatte og vil omsette for ca. kr 160 Mill
  • Vil tilby studentvelferd gjennom studentboliger, studentbarnehage, studenthelsetjenester og -rådgivning, studentkafeer, studentbokhandler og gi økonomisk støtte til studentdemokratiene og til studentaktiviteter
  • Samskipnaden sin virksomhet er regulert av Lov om studentsamskipnader

Kontaktpersoner
Se Kontakt oss