Felles kjøreregler i forbindelse med korona

Fylkesmannen i Innlandet anbefaler nå et sett felles kjøreregler for Innlandet i forbindelse med koronautbruddet. Kjørereglene er laget i samarbeid med noen av kommunelegene og ble lagt fram for alle kommunene onsdag (11.3) ettermiddag.

Kjørereglene er hentet fra Fylkesmannen.no 12. mars , kl. 13:00, og vil bli løpende oppdatert på deres nettsider. 

Kjørereglene er påminnelser om hvordan folk flest skal oppføre seg, men har også punkter knyttet til skoler og arrangement. På noen punkter er kjørereglene tydeligere og «strengere» enn det er lagt fram fra nasjonalt nivå.

Ny fase av epidemien krever nye grep

Grunnen til at Fylkesmannen har tatt dette grepet er at vi er i en ny fase av epidemien nå. De som er rapportert smittet, er fortsatt hovedsakelig folk som er smittet på reiser. Nå øker økende antall smittede der det ikke er klart å finne smittekjeden. Derfor er det nødvendig med nye tiltak.

I den fasen vi nå går inn i, blir kontaktreduserende tiltak viktig, med forslag om økt bruk av hjemmekontor og fleksitid der dette er mulig, og å avlyse store arrangementer der mange samles tett.

Koronaen har rammet Innlandskommunene forskjellig – fra Sel der over 8,5 prosent av befolkningen er i hjemmekarantene og to av seks fastleger er i samme gruppa – til kommuner som hverken har smittede eller hjemmekarantene. Mange kommuner jobber kjempebra med for å hindre smitte og ta vare på sine, men «trykket» er ikke like stort over alt.

Fylkesmannen får daglig rapporter fra kommunene, og får utallige henvendelser fra fagfolk i kommunene, kommuneledere og folk flest. Mange av spørsmålene går på forståelsen av de overordnede rådene som gis.

Felles kjøreregler for Innlandet

Som samordner har Fylkesmannen derfor i dag tatt et initiativ til felles kjøreregler for Innlandet for håndtering av koronasituasjonen.

 • Minst 5 grundige håndvask med såpe daglig. Antibac hvis vann og såpe ikke er tilgjengelig. Vask hender når du ankommer arbeidsplass. Vask hender når du kommer hjem.
 • Hold hendene unna munn/ansikt.
 • Bruk papirlommetørkle, kast etter bruk.
 • Vi håndhilser og klemmer ikke, hils uten kroppskontakt.
 • Overhold karanteneregler.
 • Virksomheter med muligheter for dette anbefales hjemmekontor
 • Unngå kollektivtransport som ikke er helt nødvendig
 • Ta med matpakke hjemmefra, spis alene eller i mindre grupper (får mer innspill)
 • Unngå utenlandsreiser.
 • Unngå unødvendige reiser til områder i Innlandet med flere smittede.
 • Unngå unødvendige flyreiser innenlands.
 • Unngå sosiale sammenkomster (bursdager, familietreff, russetreff mv.)
 • For å unngå trengsel i folkeansamlinger, inne og ute, bør utesteder, serveringssteder, forsamlingslokaler og arenaer uten plasstildeling, legge til rette for at alle tilstedeværende personer kan holde 1 meter avstand til andre i hele lokalet eller på hele arenaområdet.
 • Besøk på sykehus, sykehjem/eldreinstitusjoner, bofellesskap og boliger/hjem med sårbare grupper begrenses til det strengt nødvendige.
 • Barnehager: Må opprettholdes så lenge som mulig, bruk om nødvendig frivillige
 • Grunnskoler: Må opprettholde 1.-7. klasse, bruk om nødvendig frivillige
 • Ungdomsskoler/videregående skoler: Fjernundervisning anbefales. Stengning vurderes fortløpende.
 • Universitet/høgskoler: Fjernundervisning anbefales. Stengning vurderes fortløpende.
 • Seminarer, møter og kurs med mer enn 15 deltakere bør unngås. Bruk Skype om mulig.
 • Arrangement (idrettsarrangementer, kino, teater, konserter, fester mv.) med mer enn 50 deltakere (inkludert publikum) bør ikke avholdes. Arrangementer skal risikovurderes etter FHI’s retningslinje.

 

Kjørereglene vil bli løpende oppdatert på fylkesmannen.no.