Gi oss innsikt i din seksuelle helse – bidra til åpenhet, kunnskap og mindre skam

Bli med på vår kartleggingsundersøkelse og hjelp oss til å få bedre kjennskap til studenters syn på egen og andres seksuelle helse og identitet.

Studentkoordinatorene våre på Hamar og i Østerdalen jobber i disse dager med et prosjekt om seksuell helse. I skrivende stund utarbeides en søknad om prosjektmidler fra Stiftelsen Damm, og i den forbindelse har vi en kartleggingsundersøkelse for å få bedre kjennskap til dere studenters syn på egen og andres seksuelle helse og identitet.

QR-kode med link til spørreundersøkelse
Scan QR-koden eller klikk på bildet for å komme til undersøkelsen.

Seksuell helse er dessverre et tema som forbindes med lite åpenhet, skam og noe man ikke snakker så høyt om, og dette ønsker SINN og studentkoordinatorene å bidra til å begrense. Vi lever i et samfunn med påvirkning fra mange ulike kanaler, noe som igjen kan bidra til å vanskeliggjøre navigeringen for å innhente pålitelig informasjon. Et kjapt googlesøk vil gi oss tusenvis av artikler og nettsider om temaet, men hvilke kilder skal vi egentlig stole på? Hvordan skal man finne den informasjonen som er relevant for en selv på en enkel og opplysende måte?

Studentkoordinatorene har selv kjent på disse utfordringene underveis i arbeidet med prosjektsøknaden, noe som har gjort dem enda sikrere på at dette er et prosjekt med stor verdi. De ønsker å bistå med å spre informasjonen på en lettfattelig måte, gi rom for spørsmål og svar, samt dele på godt og vondt.

For at vi skal stake ut en kurs som vil være relevant for dere studenter, håper vi derfor at dere kan ta dere fem minutter til å svare på en enkel undersøkelse om seksuell helse og identitet.

Vi i SINN gleder oss til forhåpentligvis å kunne presentere prosjektet i sin helhet allerede senere i høst!

På forhånd, tusen takk for hjelpen.

Svarene er i undersøkelsen er helt anonyme og blir kun brukt til prosjektet om studenters seksuelle helse. Undersøkelsen stenger mandag 30. august.