Gladmelding til alle studenter i Innlandet!

Styrking av helsetilbudet for studenter

Helse Sør-Øst RHF øker støtten til lavterskeltilbudet for studenter med psykososiale problemer. Det inngås avtaler med alle studentsamskipnadene i regionen. De årlige tilskuddene øker fra rundt 10 til 15 millioner kroner per år.

Antall studenter som har behov for hjelp til å mestre studentlivet øker. Studentsamskipnadene tilbyr viktige lavterskeltilbud, som et supplement til det øvrige tilbudet i spesialisthelsetjenesten. Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO) har gjennom en årrekke være alene om å motta tilskudd fra Helse Sør-Øst RHF.

– Studenter er en gruppe med særskilte behov. Fra 2019 vil alle studentsamskipnadene få tilskudd for å drive et lavterskeltilbudet for studenter med psykososiale problemer, sier direktør for medisin og helsefag i Helse Sør-Øst RHF, Jan Frich.

Tilskuddet vil fordeles etter antall studenter som tilhører den enkelte studentsamskipnad. For de nye studentsamskipnadene blir tilskuddet trappet opp over tre år. I 2019 vil tilskuddet være 80 kroner per student, hvor planen er en økning til 120 kroner per student i 2021.

Betyr mye

Ved studentskipnaden i Innlandet (SINN) har tilbudet vært et spleiselag lokalt mellom institusjonen og studentskipnaden, basert på de respektives årlige budsjetter. Avtalen med Helse Sør-Øst RHF betyr at SINN nå får en langt mer forutsigbar finansiering slik at de kan videreutvikle helsetilbudet til studentene på en helt annen måte, forteller administrerende direktør Hans Ødegård.

– Både på egne og på de øvrige studentsamskipnaders vegne, er vi særdeles fornøyd med å ha fått på plass denne avtalen. Dette betyr at alle studentsamskipnader i landet nå har slike avtaler med sitt regionale helseforetak. Avtalene har ikke bare et økonomisk aspekt, men også at vi er flere aktører som sammen, og i samarbeid med hverandre, skal arbeide for å hjelpe studentene til å mestre studentlivet, sier han.