Helsestasjon for studenter og unge voksne

SINN samarbeider med de kommunale helsestasjonene på alle våre studiesteder.

Helsestasjonene gir gratis tilbud til studenter og unge voksne opp til 25 år.
Her kan du få råd, veiledning og hjelp omkring seksualitet og samliv, prevensjon, abort, graviditetstest, test for seksuelt overførbare sykdommer som f.eks klamidya, og behandling om du trenger det.
Etter fylte 25 år må du kontakte din fastlege dersom du trenger hjelp.

Et viktig tiltak fremover er å hindre at det er mange personer inne i lokalene til helsestasjonene pga korona og smittefare. Det er viktig å holde god avstand på venterommene og det oppfordres fortrinnsvis å komme alene. Har du nyoppståtte symptomer på luftveisinfeksjon, inkluderte hoste, feber eller nedsatt allmenntilstand, eller dersom du har vært på reise utenfor Norge de siste 10 dagene. 

Kontakt helsestasjonene:

Lillehammer

Kontakt
Tlf.  993 21 770
Åpningstider
Mandager kl. 16 – 20 (helsesøster, jordmor og lege)
Onsdager kl. 12 – 16 (helsesøster)
Drop-in hver mandag kl. 16-20 og hver onsdag
kl. 12-16.

Adresse
Storgata 170, Lillehammer (inngang nord)

Helsestasjon Lillehammer kommune

Hamar og Blæstad

Kontakt
Helsestasjon Hamar kommune
Åpningstider
Se informasjon på helsestasjonens hjemmeside
Adresse
Hamar Rådhus, Vangsveien 51
Hamar

NB! Helsestasjonen på Hamar tar for tiden ikke imot studenter – ta kontakt med fastlege.

Elverum

Kontakt
Tlf. 624 36 060
Åpningstider
Onsdager kl. 14.00-17.00
Tirsdager kl. 14.30-17.00 (Helsestasjon for gutter)
Adresse
Skogveien 3, Elverum

Helsestasjon Elverum kommune

Rena

Kontakt
Tlf. 488 84 003
Åpningstider
Onsdager kl. 14.30-17.00
Adresse
Prestegårdsveien 2, ved Rena Skole

Helsestasjon Åmot kommune

Evenstad

Kontakt
Helsestasjon Stor-Elvdal kommune
Åpningstider
Tirsdager kl. 14.00-16.00
Adresse
Storgata 103, Koppang

Helsestasjon Stor-Elvdal kommune