Hils på alle våre nye studentansatte!

6. og 7. mai hadde vi en smittevernvennlig samling for de nyansatte studentene som skal jobbe som aktivitetsledere og SINNfluencere. 

Studentsamskipnaden i Innlandet har fått tildelt midler fra Kunnskapsdepartementet som skal bidra til å gjøre studenttilværelsen enklere og bedre i en krevende situasjon. Vi har derfor den siste tiden vært på jakt etter flere studentmedarbeidere som kan bidra til dette spennende prosjektet!

Prosjektet er en videreføring av Velferdsløftet, som vi har hatt gående siden i fjor høst. Med midlene vi har fått vil vi forsterke dette, og sørge for enda større tilbud om aktiviteter på alle studiesteder. I første omgang er det aktivitetsledere og SINNfluencere vi har ansatt, som skal skape aktivitet og glede på alle studiestedene våre. 

Aktivitetslederne og SINNfluencerne jobbet i grupper med problemstillingen: Hvordan skape aktiviteter som er trygge og enkle å delta på alene?

På samlingen har våre nye ansatte blant annet fått mye praktisk informasjon som man trenger som ansatt i SINN, i tillegg til en gjennomgang av prosjektet Velferdsløftet og hvordan denne utvidelsen av det er organisert. De har fått kort innføring i førstehjelp og andre nyttige verktøy de kan trenge i aktiviteter, de har fått råd og presentasjon av studenthelse og vår samtaletjeneste, de har fått inspirasjon til hvordan de kan være gode rollemodeller og rekruttere andre medarbeidere, i tillegg har de hatt workshops for å sette teori i praksis. De satt blant annet i grupper og planla hvordan de kan skape aktiviteter som sørger for at studenter som ikke har noen å gå på aktiviteter sammen med kan komme alene og føle seg trygg og inkludert.

Vi er sikre på at denne fine gjengen kan bidra til at dette blir en suksess! 

I tiden framover skal de skride til verket, og starte med å skape ulike aktiviteter. Følg oss i sosiale medier for å få med deg mest mulig av hva som skjer framover!

Etter hvert som aktivitetene skal gå i gang kommer aktivitetslederne til å trenge hjelp fra aktivitetsverter for å få gjennomført dette. Vi ønsker også et godt samarbeid med samfunnene på de ulike studiestedene, så det er ingenting i veien for at dere tar initiativ til å kontakte aktivitetslederne dersom dere har noen ideer.