Husleiebetaling

Husleie og evt. vaskeri, gebyrer osv. faktureres månedlig med forfallsdato den 15. i aktuell måned (dvs. husleie fra den 1. til den siste datoen i måneden).

Vi sender ikke ut vanlige papirfakturaer, men varsler deg pr e-post og SMS når det er fakturert. Dersom du ikke benytter eFaktura, må du logge deg inn på Min side for å få tilgang til fakturaen din.

eFaktura settes opp i nettbanken din etter at du har betalt første husleiefaktura, kundenummeret ditt hos Studentsamskipnaden i Innlandet er eFaktura-referanse. Følg veiledningen fra nettbanken din.

Betales ikke fakturaen ved forfall, overføres den til vår samarbeidspartner Visma Financial Solutions AS for purring og betalingoppfølging.