Hvordan er livet som student under korona?

I løpet av mars har du som student mulighet til å svare på nettopp dette, slik at vi kan gjøre flere målrettede tiltak for dere!

1. mars mottok alle studenter som får studielån gjennom Lånekassen en epost med link til SHoT-undersøkelsen 2021. SHoT står for Studentenes helse- og trivselsundersøkelse, og tar for seg nettopp dette – hvordan studenters helse og trivsel er. 

Siden det er og har vært et spesielt år, kjøres denne som en tilleggsundersøkelse for å kunne fange opp hvordan studentene har det et år ut i koronapandemien. Data fra denne undersøkelsen vil kunne styrke kunnskapen vi har om studentene våre og gi både samskipnader og utdanningsinstitusjoner et grunnlag for målrettede tiltak.

Dermed setter vi veldig stor pris på om du tar deg noen minutter til å svare. Det er nemlig på bakgrunn av tilbakemeldinger som dette at vi kan lage et bedre tilbud for deg!

En bonus for å svare på undersøkelsen er at alle som svarer er med i trekningen av fem gavekort á 5000 kroner! 

Undersøkelsen gjennomføres av Folkehelseinstituttet (FHI) på oppdrag fra flere av landets studentsamskipnader. 

Håper du tar deg tid til å svare! Du bidrar til et veldig viktig arbeid for din egen og andre studenters hverdag.