Vi søker kantinemedarbeider i 80% stilling ved våre spisesteder på Lillehammer

Søknadsfrist: snarest

Ansettelsesform: Fast 80 % stilling

Send søknad til HR-sjef Hege Smedbakken [email protected] snarest og innen 25.oktober.

Ønskede kvalifikasjoner

·        Formell bakgrunn fra salg og service, evt bakgrunn eller kjennskap til serviceyrket

·        God med og interessert i kunder

·        Trigges av å se nye muligheter og utvikling

·        Evner å jobbe i et til tider hektisk miljø

Arbeidsoppgaver

·        kantinearbeid med hovedoppgaver i oppvask

·        Oppdekking, servering, rydding, bordvask, avfallshåndtering og annet forefallende arbeid

·        Bistå med påfylling av varer, lagerkontroll

.        Kunne håndtere kassa/betalingsfunksjon

.        Delta i enkel matlaging etter behov.

·        Delta aktivt for utvikling av nye tilbud og konsept

Det vil bli lagt til rette for kurs og opplæring i forhold til de arbeidsoppgavene som ligger i stillingen og personlig egnethet kan i noen tilfeller kompensere for manglende kvalifikasjoner eller erfaring.