Ledige stillinger

Vil du bidra til et enklere og bedre studentliv i Innlandet?

SINN søker markedsrådgiver i 100% stilling

Vi ser etter en dyktig og talentfull markedsfører som har god digital forståelse og evnen til å produsere godt og tilpasset innhold til alle våre kanaler. Stillingen er et ettårig engasjement, med mulighet for fast ansettelse.

Se fullstendig stillingsannonse på finn.no


Ledig stilling SINN Bok Hamar – Butikkmedarbeider med fagansvar (100% fast stilling)

SINN Bok ligger sentralt plassert på campus og vi selger faglitteratur og rekvisita tilknyttet studiene ved studiested Hamar.
Vi ønsker oss en kollega som er engasjert, positiv og utadvendt. Du har gjennomføringsevne og et blikk for detaljer. Du er ryddig og strukturert og tar tak der det er behov. Du er også med på å virkeliggjøre SINN sine mål om å gjøre hverdagen enklere og bedre for studentene ved Høgskolen i Innlandet.

Se fullstendig stillingsannonse på finn.no

————————————————————————————————————————————————————–
Vi søker kommunikasjons- og markedssjef! (Søknadsfristen er utløpt)
Vår nye kommunikasjon- og markedssjef skal bidra til samhandling og videreutvikling av SINNs samlede kommunikasjons- og markedsarbeid overfor våre studenter, internt i virksomheten, Høgskolen i Innlandet og ut mot samfunnet for øvrig.
Stillingen innebærer tett samarbeid med administrerende direktør og øvrige ledere i SINN. Kommunikasjonsavdelingen er organisert i stab og kommunikasjonssjef er en del av ledergruppen. Kommunikasjonssjef får ansvaret for avdelingen, i tillegg til et faglig og koordinerende ansvar for andre medarbeidere innen ulike prosjekter.Arbeidsoppgaver

 • lede, motivere og utvikle kommunikasjonsavdelingens ressurser som et team
 • støtte SINNs virksomhetsledere på kommunikasjons- og markedssiden
 • lede og videreutvikle samskipnadens strategiske og operative kommunikasjonsarbeid og merkevarebygging
 • støtte administrerende direktør og andre ledere med kommunikasjons- og medierådgivning
 • initiere, planlegge og gjennomføre kommunikasjonstiltak internt og eksternt
 • styrke samarbeidet med andre aktører i Innlandet og utdanningssektoren

Utdanning og erfaring

 • høyere relevant utdanning, fortrinnsvis på bachelor eller masternivå. Relevant yrkeserfaring kan kompensere for manglende formell kompetanse
 • ledererfaring fra kommunikasjonsarbeid i komplekse organisasjoner
 • erfaring med bruk av SOME, bruk av kommunikasjon som verktøy i større prosjekter og relevant erfaring fra internkommunikasjon og kundedialog
 • erfaring fra eller kunnskap om mediehåndtering og krisehåndtering
 • erfaring fra endringsprosesser og -ledelse
 • erfaring med markedsføringsarbeid og omdømmebygging

Personlige kvalifikasjoner

 • evne til å sette retning og omsette strategier til handling
 • svært gode kommunikasjonsevner, skriftlig og muntlig
 • helhetstenkende og tverrfaglig orientert
 • selvstendig, moden og trygg med stor gjennomføringskraft
 • evne til å etablere gode relasjoner til medarbeidere og samarbeidspartnere

Vi er uformelle, omgjengelige og har godt humør – og det vil vi gjerne at du er også!

Vi kan tilby interessante arbeidsoppgaver i et stimulerende, fleksibelt og godt arbeidsmiljø. Lønn etter avtale, samt gode pensjons- og forsikringsordninger.

For mer informasjon – ta kontakt med SINN v/ administrerende direktør Erik Ulateig på tlf. 901 17 929.

Søknad med CV, attester og referanser sendes HR-sjef Hege Smedbakken innen 4. desember.

Stillingen lyses ut både eksternt og internt.

——————————————————————————————————————————————-

Ledig stilling som Vaktmester/Byggdrifter (stillingen er besatt)

Studentsamskipnaden i Innlandet (SINN) – virksomhetsområde Bolig og eiendom – søker vaktmester/byggdrifter i 100 % fast stilling til våre studentboliger. Arbeidssted er for tiden Hamar. Det kan være aktuelt med noe arbeid ved våre øvrige studentboliger i Hedmark.

Arbeidsoppgaver/ansvarsområde:

 • Daglig drift, vedlikehold og utvikling av SINNs studentboliger med tilhørende utearealer
 • Utføre service- og håndverksmessige arbeidsoppgaver og reparasjoner
 • Registrering/oppfølging av feil/skader via SINNs FDV- og utleiesystem
 • Oppfølging av leverandører og serviceavtaler
 • God kommunikasjon og service overfor studentene
 • Påse at de til enhver tid gjeldende regler overholdes av studentbeboerne
 • Bidra til å skape trivsel og et godt bomiljø for studentbeboerne
 • Bidra til effektiv drift og utvikling av virksomheten

Krav:

 • Relevant fagbrev eller annen relevant utdannelse
 • Relevant praksis
 • Godt humør og gode praktiske ferdigheter
 • Selvstendig, strukturert, pålitelig, serviceinnstilt, fleksibel og initiativrik
 • Førerkort kl. BE
 • Gode datakunnskaper
 • God muntlig og skriftlig formuleringsevne – både på norsk og engelsk

Vi kan tilby interessante arbeidsoppgaver i et stimulerende, fleksibelt og godt arbeidsmiljø. Lønn etter avtale, samt gode pensjons- og forsikringsordninger.

For mer informasjon – ta kontakt med SINN v/Bolig- og eiendomsdirektør Geir Monsen på tlf. 959 81 621 eller driftssjef Jo Espen Millehaugen på tlf. 951 88 514.

Søknad med CV, attester og referanser sendes via [email protected] til:
Studentsamskipnaden i Innlandet
Postboks 194
2601 Lillehammer

Søknadsfrist 27. september 2019

——————————————————————————————————————————————————————-

SINN – Veien studentbarnehage søker to ny medarbeidere:

100% Pedagogisk leder og 100 % barnehagelærer fra 5. august 2019. Stillingene er faste.

Vi er en to-avdelingsbarnehage som eies og drives av Studentsamskipnaden i Innlandet. Vi søker en pedagogisk leder og en barnehagelærer i fast 100% stillinger.

Personlige egenskaper:
• Evne og vilje til faglig utvikling
• Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
• Strukturert, pålitelig og ansvarsbevisst
• Kan tilrettelegge for barns lek og utforskertrang, og evne til å se hvert enkelt barn i gruppen
• Løsningsorientert, fleksibel og utadvendt
• Beherske norsk språk muntlig og skriftlig

Arbeidsoppgaver:
• Arbeid med barn
• Legge til rette for gode leke og læringsmiljøer
• Bidra til utvikling av det pedagogiske arbeidet i barnehagen
• Delta i prosjektet «Kultur for læring»
• Rammeplan i fokus
• Foreldresamarbeid
• Planlegging, tilrettelegging, gjennomføring og dokumentasjon
• Personalledelse og motivator

Kvalifikasjoner:
• Godkjent barnehagelærerutdanning
• Godkjent politiattest jf. Barnehageloven § 19
• Erfaring fra lignende arbeid
• Personlige egenskaper vektlegges

Vi tilbyr:
• Lønn og arbeidsvilkår i henhold til Landsoverenskomsten for Barnehage
• Et godt arbeidsmiljø med muligheter for utvikling i en IA-bedrift

Spesifiser i søknaden hvilken stilling du søker på.

For nærmere opplysninger om stillingene kontakt styrer Jannicke Holtekjølen Tlf: 90 69 78 24 eller 99 54 77 94.

Søknadsfrist: 5. mai 2019

Søknad og CV sendes til  [email protected]

——————————————————————————————————————————————-

Smestad studentbarnehage har to ledige vikariater (100%)

Kunne du tenke deg å bli kollega med oss i Smestad studentbarnehage?

I perioden 20. juni 2019 til 20. april 2020 er det ledig 100% vikariat som barnehagelærer i Smestad studentbarnehage Lillehammer.Fra september 2019 til ca. medio mai 2020 er det ledig 100 % vikariat som pedagogisk leder.Vi er en to-avdelings barnehage som eies og drives av Studentsamskipnaden i Innlandet (SINN).Søker må ha godkjent barnehagelærerutdanning/førskolelærerutdanning.Vi søker en person som er: 

 • Faglig engasjert
 • Pålitelig
 • Utadvendt og har gode samarbeidsevner.

Personlig egnethet vektlegges.Søker må beherske norsk språk.

For nærmere opplysninger om stillingen kontakt Vigdis Vardsveen, styrer, tlf.: 40 23 72 01.

Vi tilbyr lønn og betingelser i henhold til Landsoverenskomsten for Barnehager, et godt og aktivt arbeidsmiljø i en IA-bedrift. Politiattest må framlegges ved ansettelse. Søknadsfrist: 24.mars 2019 Søknad sendes til HR-sjef Hege Smedbakken: [email protected]

——————————————————————————————————————————————-

Spennende jobb i Østerdalen

Studentsamskipnaden Innlandet har fått innvilget prosjektmidler for å styrke det forebyggende arbeidet innenfor rus og levevaner, i første omgang, blant studenter i Østerdalsregionen.
Erfaringer fra prosjektet skal gi overføringsverdi til alle studiesteder i Innlandet. Vi søker en prosjektleder med gode samarbeidsevner som skal jobbe tett opp mot studentene, studentmiljøene og andre samarbeidende fagmiljøer og nettverk.Vi søker etter deg som har god relasjonskompetanse og kan samhandle på tvers av fagmiljøer og er opptatt av studentlivet. Som prosjektleder skal du kunne planlegge, igangsette og evaluere aktiviteter og tilbud med mål om å forebygge bruk av rusmidler og fremme gode levevaner blant studentene.Jobber du strukturert, målrettet og selvstendig, er ansvars- og kvalitetsbevisst?
Da er du kanskje den rette for oss.  Velkommen med din søknad! Ønsket bakgrunn og erfaring: • Relevant utdanning på høgskole/universitetsnivå gjerne innenfor folkehelse, sosialt arbeid eller lignende• Erfaring med prosjektarbeid og prosjektledelse• Erfaring fra tverrsektorielt og tverrfaglig samarbeid• Interesse for folkehelse, forebyggende arbeid innenfor rus og levevaner samt studenthelse• God framstillingsevne på norsk, både muntlig og skriftlig Vi kan tilby en fleksibel arbeidshverdag i et godt fagmiljø med stort engasjement for studentenes helse og hverdag. Personlig egnethet vil vektlegges.
Noe kveldsarbeid må påregnes. Spørsmål om stillingen rettes til helsesjef Erna Bragadottir. Epost: erna.bragadottir.no – mobil: 906 44 758
Søknader sendes HR-sjef Hege Smedbakken på epost: [email protected] Søknadsfrist 25. februar 2019 Stillingen lyses ut både i eksterne kanaler og internt i SINN. ————————————————————————————————————————————————–

Vi søker økonomikonsulent i 100% stilling (stillingen er besatt)

Studentsamskipnaden i Innlandet (SINN) søker Økonomikonsulent i 100 % fast stilling. Du er faglig sterk, har god system- og IT kompetanse og interesse og evne til å ta i bruk nye løsninger med mål om forbedring og utvikling.

Arbeidssted er Lillehammer, men noe arbeid må påregnes også ved våre virksomheter i Hedmark.

Arbeidsoppgaver:
• Løpende bokføring, periodeavslutning, avstemninger, samt fakturering mm
• Superbruker i vårt økonomisystem VISMA Global
• Støtte til økonomistyring og intern kvalitetssikring. Budsjettering og rapportering
• Støttefunksjon IT

Ønsket kompetanse:
• Økonomisk utdannelse på bachelornivå med god regnskaps- og forretningsforståelse. Relevant erfaring kan kompensere for manglende utdanning
• Pålitelig, strukturert og evne til å arbeide selvstendig og i team
• Pådriver for forbedringsarbeid og utvikling av effektive rutiner
• God og tydelig kommunikasjon, er utadvendt og samtidig oppgavefokusert og glad i å ta ansvar

Vi tilbyr spennende arbeidsoppgaver og utviklingsmuligheter i et arbeidsmiljø preget av godt samarbeid, humor og engasjement. Stillingen er sentral i utviklingen av økonomifunksjonen i SINN og vil kunne bli tillagt nye/ endrede oppgaver.

Lønn og øvrige betingelser etter avtale.
For mer informasjon – ta kontakt med Økonomidirektør Arne Odd Bergdølmo på tlf. 905 41 656
Søknad med CV, attester og referanser sendes til [email protected]
Søknadsfrist 31.01.2019

Stillingen lyses ut både i eksterne kanaler og internt i SINN.

————————————————————————————————————————————————–

Ledig stilling som boligkonsulent (stillingen er besatt)

Studentsamskipnaden i Innlandet, virksomhetsområde Bolig og eiendom, søker positiv og ansvarsbevisst medarbeider til 100% stilling som boligkonsulent.

Du vil være vårt ansikt utad og arbeide tett opp mot vår kundegruppe, som er studenter. Arbeidssted er for tiden på Hamar, men det må påregnes av og til å arbeide i vår resepsjon på Lillehammer.

Arbeidsoppgaver/ansvarsområde:

 • Betjening av SINNs sentralbord og resepsjon
 • Oppgaver og saksbehandling innen forvaltning av leieforhold og utleie av boliger
 • Kommunikasjon med våre leietakere via sentralbord/resepsjon, e-post og chatteprogram
 • Forefallende kontorarbeid

Krav til deg som søker:

 • Gode datakunnskaper
 • God muntlig og skriftlig framstillingsevne på norsk og engelsk
 • Relevant erfaring fra sentralbord- og resepsjonsarbeid
 • Regnskapsforståelse opp mot kundereskontro
 • Erfaring i enklere saksbehandling er en fordel
 • Førerkort i klasse B

Personlige egenskaper som vil bli vektlagt:
Du er strukturert, løsningsorientert og nøyaktig, arbeider selvstendig og systematisk, takler et høyt tempo, er imøtekommende, utadvendt, pålitelig og positiv, og du har et jevnt, godt humør.

Vi tilbyr varierte arbeidsoppgaver og et arbeidsmiljø preget av godt samarbeid, humor og engasjement.

Lønn etter avtale, samt gode pensjons- og forsikringsordninger.

For mer informasjon – ta kontakt med SINN v/ Bolig- og eiendomsdirektør Geir Monsen på tlf. 959 81 621 eller boligsjef Unni Vandevjen på tlf. 907 03 526.

Søknad med CV, attester og referanser sendes til [email protected]
Ev. per post til:
Studentsamskipnaden i Innlandet v/Hege Smedbakken
Postboks 194
2601 Lillehammer

Søknadsfrist 04.11.18

Stillingen lyses ut både i eksterne kanaler og internt i SINN.


SINN søker renholder i 40% stilling på Evenstad (søknadsfristen har gått ut)

Arbeidsoppgaver som er tillagt stillingen:

 • Renhold i henhold til oppsatte renholdsplaner og behov
 • Renhold/oppgaver i forbindelse med inn – og utflytting av boenhetene
 • Kontroll av fellesareal
 • God kommunikasjon og service i møte med studentbeboerne
 • Påse at de til enhver tid gjeldende regler overholdes av studentbeboerne
 • Bruk av utleiesystemet UNI Eiendom
 • Bidra til å skape trivsel og et godt bomiljø for studentbeboerne
 • Bidra til effektiv drift og utvikling av virksomheten

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Relevant erfaring og kunnskap innen renhold
 • Førerkort kl. B
 • God muntlig og skriftlig formuleringsevne
 • Datakunnskaper
 • Selvstendig og dyktig lagspiller som bidrar til et godt arbeidsmiljø.

Arbeidsted for tiden er Evenstad. 

SINN har en del engelskspråklige leietakere/studenter som gjør det nødvendig med noe engelskkunnskaper.

Lønn og øvrige betingelser etter avtale.

Spørsmål vedrørende stillingen rettes til driftssjef Jo Espen Millehaugen tlf. 951 88514 eller på e-post: [email protected]

Søknad med CV og attester sendes til [email protected] så snart som mulig og senest innen mandag 8. oktober 2018.


SINN søker vaktmester/ byggdrifter i 100% stilling  (søknadsfristen har gått ut)

Studentsamskipnaden i Innlandet (SINN) – virksomhetsområde Bolig og eiendom – søker vaktmester/ byggdrifter til våre studentboliger i Lillehammer.

Arbeidsoppgaver/ansvarsområde:
Daglig drift, vedlikehold og utvikling av SINNs studentboliger med tilhørende utearealer
Yte god service til studentene
Bidra til rasjonell drift og utvikling av virksomheten

Krav:
Relevant fagbrev eller annen relevant utdannelse
Relevant praksis
Serviceinnstilt med godt humør og gode praktiske ferdigheter
Selvstendig, strukturert, fleksibel og initiativrik
Førerkort kl. BE

Vi kan tilby interessante arbeidsoppgaver i et stimulerende, fleksibelt og godt arbeidsmiljø. Lønn etter avtale, samt gode pensjons- og forsikringsordninger.

For mer informasjon: Ta kontakt med bolig- og eiendomsdirektør Geir Monsen på tlf. 959 81 621 eller driftssjef Svein Jørstad på tlf. 911 45 412.

Søknadfrist: 1. september 2018

Stillingen er også utlyst internt, samt på finn.no og nav.no, GD og Byavisa.


SINN søker pedagogisk leder og barnehagelærer (søknadsfristen har gått ut)

SINN – Veien studentbarnehage søker 100% Pedagogisk leder fra august 2018 og 100 % barnehagelærer fra oktober 2018. Stillingene er faste.

Vi er en to-avdelingsbarnehage som eies og drives av Studentsamskipnaden i Innlandet (SINN). Vi søker pedagogisk leder og barnehagelærer i fast 100% stillinger.

Personlige egenskaper:
• Evne og vilje til faglig utvikling
• Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
• Strukturert, pålitelig og ansvarsbevisst
• Kan tilrettelegge for barns lek og utforskertrang, og evne til å se hvert enkelt barn i gruppen
• Løsningsorientert, fleksibel og utadvendt
• Beherske norsk språk muntlig og skriftlig

Arbeidsoppgaver
• Arbeid med barn
• Legge til rette for gode leke og læringsmiljøer
• Bidra til utvikling av det pedagogiske arbeidet i barnehagen
• Delta i prosjektet «Kultur for læring»
• Rammeplan i fokus
• Foreldresamarbeid
• Planlegging, tilrettelegging, gjennomføring og dokumentasjon
• Personalledelse og motivator

Kvalifikasjoner
• Godkjent barnehagelærerutdanning
• Godkjent politiattest jf. Barnehageloven § 19
• Erfaring fra lignende arbeid

Vi tilbyr:
• Lønn og arbeidsvilkår i henhold til Landsoverenskomsten for Barnehage
• Et godt arbeidsmiljø med muligheter for utvikling i en IA-bedrift.

Skriv i søknaden hvilken stilling du søker på.

For nærmere opplysninger om stillingen kontakt styrer Jannicke Holtekjølen Tlf: 90 69 78 24 eller 99 54 77 94.

Søknadsfrist: 25. juli 2018

Søknad og CV sendes til HR-sjef Hege Smedbakken: [email protected]
med kopi til [email protected]