Mistet nøkkel eller låst ute?

Utenom SINNs åpningstid:
For hjelp til innlåsing på kveld, natt og helg må du betale et innlåsingsgebyr. Ved tap av  nøkkel/nøkkelkort tilkommer gebyr for dette. Se prisliste på siste siden til Bilag 1.

Kontakt SECURITAS på telefon 22 88 14 97. Oppgi adressen for bosted og boligen.

NB! Evenstad har ikke avtale med Securitas for innlåsing, ta kontakt med HINN på dagtid.