Mistet nøkkel?

Utenom SINNs åpningstid:
For hjelp til innlåsing på kveld, natt og helg må du betale et innlåsingsgebyr (kr. 850,-). Det tilkommer også gebyr for tapt nøkkel/nøkkelkort.

Lillehammer: Utenom normal arbeidstid (kveld, natt og helg), må du kontakte Avarn/NOKAS Security AS på telefon 815 00 820. Oppgi at du ringer fra Lillehammer og hvilket studenthjem du bor på.

Hamar, Blæstad, Elverum og Rena
: Utenom normal arbeidstid (kveld, natt og helg), må du kontakte SECURITAS på telefon 22 88 14 97. Oppgi adressen for bosted og boligen.