Mistet nøkkel?

Mistet nøkkel?

Innenfor SINNs åpningstid:
Har du mistet nøklene dine kan du kontakte SINN Bolig for ny nøkkel på dagtid mellom kl. 08.00 og 15.00.

Utenom SINNs åpningstid:
For hjelp til innlåsing på kveld, natt og helg må du betale et innlåsingsgebyr (kr. 850,-). Det tilkommer også gebyr for tapt nøkkel/nøkkelkort.

Lillehammer: Utenom normal arbeidstid (kveld, natt og helg), må du kontakte NOKAS Security AS på telefon 815 00 820. Oppgi at du ringer fra Lillehammer og hvilket studenthjem du bor på.

Hamar, Blæstad, Elverum og Rena
: Utenom normal arbeidstid (kveld, natt og helg), må du kontakte SECURITAS på telefon 22 88 14 97. Oppgi adressen for bosted og boligen.