Mistet nøkkel eller låst ute?

Utenom SINNs åpningstid:
For hjelp til innlåsing på kveld, natt og helg må du betale et innlåsingsgebyr. Ved tap av  nøkkel/nøkkelkort tilkommer gebyr for dette. Se prisliste på siste siden til Bilag 1.
(Det er ikke gebyr for innlåsing om det viser seg å være feil med lås eller nøkkel som er årsaken)

Kontakt SECURITAS på telefon 22 88 14 97. Oppgi adressen for bosted og boligen.

NB! Evenstad har ikke avtale med Securitas for innlåsing, ta kontakt med HINN på dagtid (SINN står kun for utleien av hybelen på Evenstad på høgskolens vegne, byggene og leieforholdene driftes av høgskolen selv).