Planlagt vedlikehold og nedetid på boligsider

Torsdag 11. juni blir boligsidene våre (UNI Eiendom), tatt ned i forbindelse med omlegging til ny plattform.

Min Side for beboere og søkere vil være nede mellom kl. 17.00 torsdag 11. juni til kl. 09.00 fredag 12. juni.