Presse

Fakta om Studentsamskipnaden i Innlandet (SINN)

  • Leverer studentvelferd til 13.500 studenter i innlandet
  • Tilstede på Lillehammer, Hamar, Blæstad, Elverum, Rena og Evenstad
  • 100 ansatte og vil omsette for ca. kr 160 Mill
  • Tilbyr studentvelferd gjennom studentboliger, studentbarnehage, studenthelsetjenester og -rådgivning, studentkafeer, studentbokhandler og gi økonomisk støtte til studentdemokratiene og til studentaktiviteter
  • Samskipnaden sin virksomhet er regulert av Lov om studentsamskipnader

Kontaktpersoner

Administrerende direktør Erik Ulateig skal, som hovedregel, uttale seg i saker angående SINN i pressen.

Kontakt Erik Ulateig

Tlf.: 901 17 92

Mail: [email protected]

Leter du etter en ansatt? Kontakt oss, så vil vi videresende deg til riktig vedkommende.