Presse

Fakta om Studentsamskipnaden i Innlandet (SINN)

  • Leverer studentvelferd til rundt 15.000 studenter i Innlandet.
  • Til stede på Lillehammer (Inkludert Limpi), Hamar (Inkludert Centric IT Academy) , Blæstad, Elverum, Rena og Evenstad.
  •  
  • 100 ansatte og vil omsette for ca. kr 160 millioner.
  • Tilbyr studentvelferd gjennom studentboliger, studentbarnehage, studenthelsetjenester og -rådgivning, studentkafeer, studentbokhandler og gir økonomisk støtte til studentdemokratiene og til studentaktiviteter.
  • Samskipnaden sin virksomhet er regulert av Lov om studentsamskipnader.

Kontaktpersoner

Administrerende direktør Erik Ulateig skal, som hovedregel, uttale seg i saker angående SINN i pressen.

Kontakt Erik Ulateig:
Tlf.: 901 17 929
Mail: [email protected]