Pressemelding – SHOT 2018

Resultatene fra Studentenes helse- og trivselsundersøkelse (SHOT 2018) ble lagt fram idag.

Pressemelding

Studentsamskipnaden i Innlandet (SINN) har i dag vært tilstede under framleggelsen av Studentenes helse- og trivselsundersøkelse SHOT18) i Oslo.
50.054 studenter har besvart undersøkelsen. Nøkkeltallene fra undersøkelsen er delt, hvor funnene er av positiv karakter, mens andre viser en negativ utvikling.

Nøkkeltall fra undersøkelsen på landsbasis:

  • 4 av 5 er fornøyd med sitt studiested
  • 4 av 5 oppgir å ha god eller svært god helse
  • 1 av 4 har symptomer på alvorlige psykiske helseplager
  • 2 av 5 oppgir et risikofylt alkoholforbruk
  • 1 av 4 har opplevd seksuell trakassering

SINN har i dag mottatt rapport brutt ned på hvert studiested tilknyttet Høgskolen i Innlandet (HINN). Tallene for studenter ved HINN følger i stor grad de nasjonale trendene. Det er imidlertid noen områder som skiller seg ut, både i positiv og negativ retning. Disse tallene trenger vi å dykke dypere ned i før vi kan kommentere detaljer rundt funnene.

–          Vi tar den negative utviklingen blant studenters psykiske helse og trivsel på alvor. Majoriteten har det bra, men for de som ikke har det bra, er utviklingen bekymringsfull, sier administrerende direktør i SINN; Hans Ødegård.

Studentsamskipnaden i Innlandet har iverksatt flere tiltak siden forrige SHOT-undersøkelse. Blant gjennom å øke rådgiverkapasitet i egen organisasjon og ansettelse av psykolog. SINN har også inngått varige avtaler med alle vertskommuner om helsestasjon for unge.

–          Vi kommer til å bruke tiden framover til å identifisere fokusområder i Innlandet for så å definere tiltak. Vi vil også jobbe et utstrakt samarbeid med HINN, studentorganisasjonen (STINN) og våre vertskommuner for å sikre et godt og helhetlig helsetilbud til våre studenter, sier Hans Ødegård.