Råd og informasjon om koronavirus – FHI

Hvordan kan den enkelte forebygge smitte? Hva bør de som har vært på reise gjøre hvis de blir syke? Hvilke tiltak er det vi ikke anbefaler og hvorfor?

Hentet fra Folkehelseinstituttets nettsider

Hvordan forebygge smitte?

Sykdommen COVID-19 smitter hovedsakelig via dråpe- og kontaktsmitte.

Gode hostevaner og god håndhygiene reduserer smitte ved alle luftveisinfeksjoner, også smitte med nytt koronavirus.

Råd og tiltak for befolkningen generelt

 • God hånd- og hostehygiene, prøv å unngå å ta deg i ansiktet.
 • Personer som bor sammen kan omgås normalt.
 • Unngå håndhilsning, samt kyssing og klemming utenfor hjemmet.
 • Hold avstand til andre, både på jobb, ute og andre steder du oppholder deg.
 • Begrens antall personer du har nær kontakt med, og får besøk av, til noen få av gangen.
 • Friske barn kan være sammen både ute og inne, men i små grupper.
 • Utsette større sammenkomster som ikke er nødvendige.
 • Hvis du får feber eller luftveissymptomer bør du isolere deg hjemme til ett døgn etter at du er frisk. Les mer i artikkelen: Råd til personer med symptomer på akutt luftveisinfeksjon som ikke testes for covid-19.

For deg som tilhører en risikogruppe er disse rådene ekstra viktige.

Se også:

Grafikk lånt fra nrk.no.

Les mer om koronastatus i Norge, på NRK sine nettsider. 

Hjemmekarantene

Personer som er blitt satt i hjemmekarantene er friske, men har vært i en situasjon der smitte kan ha skjedd.

Dette gjelder for personer som er i hjemmekarantene:

 • Skal ikke gå på skole eller jobb.
 • Personer som bor sammen kan omgås normalt.
 • Skal ikke ta lengre reiser innenlands eller reise utenlands.
 • Skal ikke ta offentlig transport.
 • Bør unngå steder hvor det er vanskelig å holde avstand.
 • Bør som hovedregel ikke oppsøke offentlige steder, slik som butikker og kafeer. Ved mangel på alternativer, kan du gå ut for å gjennomføre nødvendig ærender i butikk eller apotek, men sørg for å holde tilstrekkelig avstand (det vil si 1-2 meter) til andre og unngå kø.
 • Kan gå tur ute, men hold minst 1, og helst 2 meters avstand til andre.
 • Vær årvåken på egne symptomer. Ved feber eller luftveissymptomer, bør du isolere deg så snart som mulig.

Formålet med karantene er unngå smitte til andre før du selv utvikler symptomer.

De som bor sammen med en person i hjemmekarantene, skal ikke selv være i hjemmekarantene, men bør som alle andre i befolkningen følge med på egne symptomer.

Personer som er helt nødvendige for å kunne opprettholde forsvarlig drift knyttet til liv og helse, kan bli unntatt fra karanteneplikten når de er på jobb.

Hjemmeisolering

De som får påvist covid-19 må isoleres, enten hjemme, i helseinstitusjon eller et annet sted.

Dette gjelder for personer i isolering:

 • Skal ikke gå ut.
 • Hold helst 2 meters avstand til de du bor sammen med når det er mulig.
 • Hvis mulig, ha eget rom og bad. Bruk egne baderomsartikler, som for eksempel håndkle.
 • Hjemmet bør rengjøres hyppig.
 • Ring helsevesenet ved behov for legehjelp.
 • De du bor sammen med skal være i karantene.
 • Isoleringen varer til 7 dager etter du er helt frisk.

Generelle hygieneråd

Håndvask

 • Vask hendene ofte og grundig med såpe og vann, særlig etter hosting/nysing, etter toalettbesøk, før tilbereding av mat, før måltider, etter kontakt med dyr og ellers ved synlig skitne hender. Det anbefales å vaske hender når man kommer hjem etter å ha vært ute blant folk.
 • Hånddesinfeksjonsmiddel/håndsprit virker mot koronaviruset og er et godt alternativ dersom håndvask ikke er mulig, men husk at dersom hendene er synlig skitne eller våte har dette redusert effekt. Da bør hendene rengjøres med såpe og vann.

Hostevaner

 • Unngå å hoste eller nyse direkte på andre.
 • Tilstreb å hoste/nyse i et papirtørkle (som kastes etterpå), eller i albuekroken dersom du ikke har papirtørkle tilgjengelig.

Klesvask og rengjøring

 • I husholdninger der det ikke er bekreftet smitte med koronavirus kan renhold utføres som vanlig. Vanlige renholdsmidler kan benyttes.
 • I husholdninger der det er påvist smitte og isolering i hjemmet er aktuelt:

Hva gjør du hvis du mistenker at du er syk med det nye koronaviruset?

Dersom du har lette luftveissymptomer, bør du være hjemme inntil en dag etter at du føler deg frisk. Du trenger ikke kontakte helsevesenet for testing. Dette er for å begrense bruk av testing og ressurser. Unntak er blant annet hvis du er helsepersonell eller har vært i nærkontakt med et bekreftet tilfelle av covid-19.

Se hvem som anbefales testing: Testing og diagnostikk for covid-19

Hvis du får mer alvorlige symptomer, kan du ringe fastlegen din. Hvis du ikke får tak i fastlegen, ring legevakt på 116117.

Smitte fra mat, vann og dyr

Det er på nåværende tidspunkt ingen kjente tilfeller av smitte via kontaminert mat, importert mat, vann eller dyr. Det er ut fra dagens kunnskap om smittsomheten til koronavirus ansett som lite sannsynlig at smitte fra mat og vann kan forekomme.

Så langt er det ikke fremkommet informasjon om at den pågående smitten kan overføres mellom dyr og mennesker.

Veterinærinstituttet anbefaler likevel at personer med påvist koronavirussykdom begrenser sin kontakt med dyr i kommersielle dyrehold, på samme måte som de begrenser sin kontakt med andre mennesker.

Import av varer og mottak av pakker fra områder med utbredt spredning

Per i dag er det ikke noe som tilsier at det er risiko knyttet til kjøp av varer og mottak av pakker fra områder med utbredt spredning. Sannsynligheten for at en smittet person forurenser en vare er lav, og risikoen er lav for å bli smittet av viruset som forårsaker covid-19 fra en pakke som har vært eksponert for ulike temperaturer og andre forhold under transport.

Arrangementer og samlinger

For å hindre spredning av covid-19 besluttet Helsedirektoratet den 12. mars 2020 forbud mot, samt stenging av, ulike arrangementer og tilbud.