Vi søker prosjektmedarbeidere innen forebyggende arbeid

Er du vår nye prosjektmedarbeider?

I Velferdsavdelingen søker vi nå prosjektmedarbeidere til nyoppstartet prosjekt innen Studenter- psykisk helse og rusmiddelbruk. Arbeidsplass fortrinnsvis på Rena eller Hamar. Prosjektstilling 100% i perioden 1.1.24- 30.6.26. To stillinger med arbeidssted Rena og Hamar. Husk å oppgi om du søker på Hamar eller Rena.

Målet for prosjektet er å bidra til å fremme god helse og trivsel for studentene, samt forebygge psykisk uhelse og rusmiddelbruk. Med prosjektet ønsker vi å øke samarbeidet med ansatte i Studentsamskipnaden i Innlandet (SINN), Høgskolen i Innlandet (HINN) og vertskommuner for å avdekke og forebygge problematikken. Vi ønsker å utvikle og synliggjøre SINN sine velferdstjenester gjennom å sette søkelys på forebyggende arbeid, økt tverrfaglig innsats i en samarbeidsmodell, samt bidra til målet om en levende campus for studentene. Prosjektet vil i perioden delfinansieres av Helsedirektoratet, og man er i prosjektperioden avhengig av at midler videreføres.

Les hele utlysningen på finn.no

Følg oss på FINN.no

Følg oss på Finn.no for å holde deg oppdatert på ledige stillinger i SINN.

Les mer
Prøv lykken
Never
Remind later
No thanks
Slett campus-cookie!