SINN Årsrapport for 2017

SINNs årsregnskap og styrets beretning ble godkjent på styremøte 23.3.18.
Årsrapport for 2017 med regnskap, styrets beretning og revisjonsberetning er nå klar.

SINN årsrapport for 2017