SINN får 39 millioner til oppgradering av boliger

Åtte studentsamskipnader har fått til sammen 250 millioner kroner til å oppgradere over 2 000 studentboliger.

– Dette er en kjempenyhet for både studenter og byggebransjen. Boligene blir mer moderne samtidig som vi holder hjula i gang over hele landet, sier forskings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H) i en pressemelding.

Midlene skal brukes til å gjøre byggene mer tilgjengelige og å øke levetiden, og dessuten redusere energibruken.

39 av de 250 millionene går til SINN og oppgradering av studentboliger i Hamar. 

– Vi setter stor pris på denne tildelingen, som betyr et stort løft for studentene, Høgskolen i Innlandet og Hamar som studentby, sier Erik Ulateig, administrerende direktør i SINN.

Det er byggene SINN har i Fredrik Monsens gate som skal oppgraderes med tilskuddet. De ble i sin tid bygget på 1970-tallet, og vil nå oppgraderes til moderne studentboliger, og ikke minst forlenge sin levetid med minst 30 år. 

– Vi håper ordningen med tilskudd til oppgradering kan bli en permanent ordning, slik at vi kan sikre studentene fortsatt rimelige studentboliger når det er behov for oppgradering. Dessuten er miljøaspektet med gjenbruk av bygninger også en viktig faktor her, sier Ulateig.