SINN innfører kontantløst campus

SINN har de siste årene sett en markant nedgang i kontanter som betalingsmiddel både i kantinene og bokhandlene.

Den samme trenden er tydelig også hos andre samskipnader, og flere har valgt å avvikle kontanter som betalingsmiddel ved sine utsalgssteder (Stavanger, Molde, Østfold).

SINN registrerer at endringer og tidvis problemer med levering av kontanter, og anskaffelser av veksel. Det er også knyttet en del kostnader til håndtering av kontanter.

Kontantandelen i SINN for 2018 vises i tabellen under:

 

LOKASJON OMSETNING 2018 KONTANTER % KONTANTANDEL
BOK samlet 15.224.838,86 298.258,00 1,96 %
Kantine Hamar 6.458.858,19 449.296,00 6,96 %
Kantine Lillehammer 11.503.951,00 530.421,00 4,61 %
Kantine Rena 2.705.346,47 137.660,00 5,09 %
Kantine Elverum 7.389.966,78 482.397,00 6,53 %

For å avvikle kontanter som betalingsmiddel i vår virksomhet er det er avgjørende at man i en overgangsfase informerer grundig. Det holder altså ikke med en liten lapp ved kassen. Styret vedtok 6. juni beslutningsforslaget, og SINN planlegger  en bredt anlagt infokampanje om endringen. Denne skal starte før sommerferien. Informasjonen er utarbeidet både for eksisterende studenter, ansatte og eksterne, samt på engelsk. Informasjonen i kampanjen vil få en litt annen form på andre siden av sommerferien, da mest med tanke på nye studenter som gjennom våre salgsbetingelser opplyser at vi kun tar imot betaling med Bankaccept, Visa og Mastercard, og Vipps/ digitale betalingsløsninger for utvalgte produkter.

SINN har fattet sitt forslag til beslutning ut fra Negotas juridiske vurdering.