Skjedeprøve

For studenter på Lillehammer 

Fremgangsmåte:

  1. I prøvepakken ligger det prøveglass og pinne. Åpne pakken. Væsken som ligger i bunnen av prøveglasset skal ikke helles ut.
  2. Prøvepinnen skal føres minst 4-5 cm opp i skjeden og la den være der i ca. 20 sekunder mens du roterer pinnen rundt. Trekk så pinnen ut.
  3. Pinnen skal så i prøveglasset og knekkes av ved den sorte streken. Sørg for at væsken holder seg i prøveglasset.
  4. Skru korken GODT igjen, og legg prøveglasset i lukket konvolutt i postkassen sammen med skjemaet du har fylt ut.
  5. Ved behov, kan du sjekke denne youtube-videoen for instrukser: https://www.youtube.com/watch?v=b5QohVJiPZ8 (se bort fra steg 5 på filmen, vi merker prøvene)

VAGINAL TEST

How to test yourself:

  1. The sample package contains a sample glass and a stick. Open the package. The liquid at the bottom of the test tube must not be poured out.
  2. The stick should be inserted at least 4-5 cm into the vagina and left there for approx. 20 seconds while rotating the stick around. Then pull the stick out.
  3. Place the stick in the test tube and break it off at the black line. Make sure the liquid stays in the test tube.
  4. Make sure you screw the cap back on, and place the sample in a closed envelope in the letterbox together with the form you have filled in.
  5. If necessary, you can check out this youtube video for instructions: https://www.youtube.com/watch?v=b5QohVJiPZ8 (ignore step 5 on the film, we will label the samples)