Søk om midler til studentaktiviteter!

Vil du dra i gang en sosial aktivitet for medstudentene dine? Nå er det gode muligheter for å få dekket hele eller deler av utgiftene. 

Vi i SINN har fått muligheten til å dele ut midler til studentsamfunnene i StudINN som ønsker å skape aktivitet på studiested. Det kan være lavterskelaktiviteter som å holde quizkvelder, arrangere musikkbingo, leie utstyr til karaoke, eller noe helt annet! Det er også mulig å søke om midler til større arrangementer og aktiviteter.

Det viktigste er at aktivitetene/arrangementene skaper sosial aktivitet på ditt studiested som inkluderer mange studenter.

Søknadene vil bli behandlet ut i fra disse kriteriene

  • Pengene skal brukes til lokale tiltak, drevet av studenter, som har til formål å være forebyggende for god psykisk helse og psykososial oppfølging av studentene ved studiestedet.
  • Alle studentdrevne grupper ved HINNs studiesteder kan søke om midler
  • Gode aktiviteter som inkluderer mange studenter prioriteres fremfor aktiviteter som inkluderer færre
  • Aktiviteter som gir grunnlag for flere samlinger, eller gjentagende aktivitet, prioriteres fremfor enkeltarrangementer
  • Mal for søknad inkludert vedlegg (redegjørelse for hvor mye penger som man har til disposisjon, ROS-analyse og redegjørelse for risikoreduserende tiltak) skal benyttes for at søknaden blir behandlet. 
  • Når midler er innvilget skal det skrives rapport og sendes til SINN ([email protected]) 30 dager etter endt arrangement, og senest 15. januar 2023. Mal skal benyttes.

Slik søker du

Last ned søknadsskjemaet som du finner nederst, fyll inn nødvendig informasjon (husk kravene som må oppfylles) og lag en grundig ROS-analyse og redegjørelse for risikoreduserende tiltak. Send søknadskjema og ROS-analysen på e-post til [email protected]. Søknaden vil bli behandlet innen 7 dager etter fristen.

Skjemaer

Frist for å søke om midler er 19. april, 1. juni og 1. oktober.