Sykepleietjenesten avvikles

Sykepleiertjenesten avvikles

Pågangen på SINNs sykepleiertjeneste har avtatt betydelig etter at helsestasjonen har fått en varig og god løsning med Lillehammer kommune.

Med bakgrunn i denne avtalen finner SINN det mer formålstjenlig å prioritere samtaler/rådgivning.  Pågangen på dette er stor på Lillehammer.

Det vil fortsatt være mulig med selvtesting (klamydia) på campus (toalettene ved kantina).
Vi anbefaler alle studenter om å skaffe seg fastlege på studiestedet.

Åpningstider drop-in Lillehammer helsestasjon:
Mandager kl. 18 – 20 (helsesøster og lege)
Onsdager kl. 12 – 16 (helsesøster)
Besøksadresse: Lillehammer helsestasjon, Storgt. 170, 2615 Lillehammer (inngang nord)

For mer informasjon kontakt:
Lillehammer helsestasjon: 61 22 17 70
Helsesøster for ungdomshelsetjenesten

Tjenesten er gratis
Ingen timebestilling