Urinprøve – Kan benyttes av gutter og jenter

For studenter på Lillehammer 

Fremgangsmåte: 

 1. Du må ikke ha tisset den siste timen.
 2. I prøvepakken ligger det prøveglass og pipette. Åpne pakken. Væsken som ligger i bunnen av prøveglasset skal ikke helles ut.
 3. Bruk en kopp til urinprøve – fyll ca. 20-30 ml med den første urinen som kommer. Resten av urinen kan du la gå i toalettet.
 4. Bruk pipetten til å fylle urinen fra koppen til prøveglasset. Fyll opp til du har urin innenfor «vinduet» på glasset.
 5. Kast plastkoppen i søpla. Skru korken godt igjen på prøveglasset, og legg det i lukket konvolutt i postkassen sammen med skjemaet du har fylt ut.
 6. Ved behov, kan du sjekke denne youtube-videoen for instrukser: https://www.youtube.com/watch?v=29htdN0aMiY&t=106s
  (Se bort fra steg 3 på filmen, vi merker prøvene)

 

URINE TEST – Can be used by boys and girls

How to test yourself:

 1. You must not have peed in the last hour.
 2. The sample package contains a sample glass and a pipette. Open the package. The liquid at the bottom of the test tube must not be poured out.
 3. Use a cup for a urine sample – fill approx.. 20-30 ml with the first urine that comes. You can leave the rest of the urine in the toilet.
 4. Use the pipette to fill the urine from the cup into the test tube. Fill up until you have urine within the “window” on the glass.
 5. Throw the plastic cup in the bin. Screw the cork tightly back on the sample glass, and place it in a sealed envelope in the letterbox together with the form you have filled in.
 6. If necessary, you can check this youtube video for instructions: https://www.youtube.com/watch?v=29htdN0aMiY&t=106s
  (Ignore step 3 on the film, we are labeling the tests)