Oppdag Velferdsløftet – et løfte fra oss til dere.

Siden høsten 2020 har vi i SINN hatt en unik satsing vi har kalt Velferdsløftet, hvor vi inviterer dere til aktiviteter og møteplasser der dere både finner våre kjente tjenester og tilbud, men også litt nytt med flere aktiviteter – i tillegg til å bli godt tatt vare på.​ Dette prosjektet opprettet vi for å bidra til at den vanskelige perioden med pandemi blir litt bedre for dere studenter.

I løpet av våren 2021 fikk vi tildelt midler fra Kunnskapsdepartementet som skal bidra til å gjøre studenttilværelsen enklere og bedre i en krevende situasjon. Disse midlene benytter vi til å styrke Velferdsløftet, slik at det blir forsterket og videreført ut året 2021.

Det betyr at vi sørger for et enda større tilbud om aktiviteter på alle studiesteder. I første omgang har vi ansatt studentmedarbeidere som aktivitetsledere og SINNfluencere, som skal være med på å skape aktivitet og glede på alle studiestedene våre.

Mange studentansatte

Vi har ansatt seks aktivitetsledere og tre SINNfluencere. Disse har fast stillingsprosent hos oss ut 2021. I tillegg til disse studentansatte rekrutterer vi stadig aktivitetsverter som skal være med på å gjennomføre aktivitetene. Disse er ansatt på timesbasis.

Målet for prosjektet, Velferdsløftet, er å skape sosiale tilbud, gode møteplasser, bekjempe ensomhet, skape tilhørighet og sørge for at flere studenter er i lønnet arbeid. Vår samtaletjeneste er også blitt forsterket som et resultat fra denne tiltakspakken. Dette prosjektet må også ses i sammenheng med det allerede etablerte og pågående prosjektet «Trygg førsteårsstudent» som jobber for å koordinere det forebyggende arbeidet. Det er derfor knyttet et tett samarbeid mellom studentkoordinatorene i Trygg førsteårsstudent og Velferdsløftet. Grunnpilaren i begge disse prosjektene er forebyggende helsearbeid.

Vi i SINN samarbeider også med Høgskolen i Innlandet (HINN) om dette. De har også fått tildelt midler fra Kunnskapsdepartementet med samme hensikt: Å gjøre studenttilværelsen enklere og bedre i en krevende situasjon.

Lavterskel – følg med for å delta!

Alle aktivitetene som planlegges i Velferdsløftet tilrettelegges slik at det skal være enkelt å melde seg på, komme alene, samt at aktiviteter skal være godt synlige for studentene gjennom de kanalene SINN og HINN har.

Alle våre studiesteder vil gjennom sommeren og høsten 2021 ha mange morsomme arrangementer. Alt fra rolige gåturer, grilldag, bading, volleyball, brettspill i kantiner/bibliotek, fjellturer, etc.

Følg med på våre sosiale medier for det som skjer på ditt studiested og for å melde deg på!