Vi søker teknisk sjef – drift og vedlikehold

Vi sørger for attraktive studentboliger – og vil ha DEG på laget!   Søknadsfristen er ute

Studentsamskipnaden i Innlandet (SINN) – virksomhetsområde Bolig og eiendom – søker Teknisk sjef i 100 % fast, nyopprettet stilling med ansvar for drift, vedlikehold og renhold av våre studentboliger. Arbeidssted er for tiden Lillehammer. Det må påregnes noe reisevirksomhet.

Fullstendig stillingsutlysning