Viktig info fra Samtaletjenesten på Elverum

På grunn av sykdom har vi noe redusert kapasitet i helseavdelingen på Elverum. Studenter som har fått sin time avlyst vil bli kontaktet så fort som mulig for å finne en ny time. Ta kontakt med Stine Mæhlen, vår Samtaleterapeut på Rena og Evenstad, dersom du vil bestille en time. Vi minner om at du også kan bestille en videokonsultasjon hos våre Samtaleterapeuter på Hamar og Lillehammer.