Vil du bidra til et enklere og bedre studentliv i Innlandet?

Vi søker kommunikasjons- og markedssjef! Stillingen er besatt

Vår nye kommunikasjon- og markedssjef skal bidra til samhandling og videreutvikling av SINNs samlede kommunikasjons- og markedsarbeid overfor våre studenter, internt i virksomheten, Høgskolen i Innlandet og ut mot samfunnet for øvrig.
Stillingen innebærer tett samarbeid med administrerende direktør og øvrige ledere i SINN. Kommunikasjonsavdelingen er organisert i stab og kommunikasjonssjef er en del av ledergruppen. Kommunikasjonssjef får ansvaret for avdelingen, i tillegg til et faglig og koordinerende ansvar for andre medarbeidere innen ulike prosjekter.Arbeidsoppgaver
 • lede, motivere og utvikle kommunikasjonsavdelingens ressurser som et team
 • støtte SINNs virksomhetsledere på kommunikasjons- og markedssiden
 • lede og videreutvikle samskipnadens strategiske og operative kommunikasjonsarbeid og merkevarebygging
 • støtte administrerende direktør og andre ledere med kommunikasjons- og medierådgivning
 • initiere, planlegge og gjennomføre kommunikasjonstiltak internt og eksternt
 • styrke samarbeidet med andre aktører i Innlandet og utdanningssektoren

Utdanning og erfaring

 • høyere relevant utdanning, fortrinnsvis på bachelor eller masternivå. Relevant yrkeserfaring kan kompensere for manglende formell kompetanse
 • ledererfaring fra kommunikasjonsarbeid i komplekse organisasjoner
 • erfaring med bruk av SOME, bruk av kommunikasjon som verktøy i større prosjekter og relevant erfaring fra internkommunikasjon og kundedialog
 • erfaring fra eller kunnskap om mediehåndtering og krisehåndtering
 • erfaring fra endringsprosesser og -ledelse
 • erfaring med markedsføringsarbeid og omdømmebygging

Personlige kvalifikasjoner

 • evne til å sette retning og omsette strategier til handling
 • svært gode kommunikasjonsevner, skriftlig og muntlig
 • helhetstenkende og tverrfaglig orientert
 • selvstendig, moden og trygg med stor gjennomføringskraft
 • evne til å etablere gode relasjoner til medarbeidere og samarbeidspartnere

Vi er uformelle, omgjengelige og har godt humør – og det vil vi gjerne at du er også!

Vi kan tilby interessante arbeidsoppgaver i et stimulerende, fleksibelt og godt arbeidsmiljø. Lønn etter avtale, samt gode pensjons- og forsikringsordninger.

For mer informasjon – ta kontakt med SINN v/ administrerende direktør Erik Ulateig på tlf. 901 17 929.

Søknad med CV, attester og referanser sendes HR-sjef Hege Smedbakken innen 4. desember.

Stillingen lyses ut både eksternt og internt.