Vil du ha en ekstrajobb? Meld deg som aktivitetsvert!

Vil du være med på å skape aktiviteter for dine medstudenter? Ta en ekstrajobb som aktivitetsvert, da!

Du har sikkert allerede hørt om prosjektet vårt: Velferdsløftet ble satt i gang av oss i SINN høsten 2020, og i løpet av våren 2021 fikk vi tildelt midler fra Kunnskapsdepartementet som vi bruker til å styrke dette prosjektet ytterligere. Midlene er øremerket en styrkning av lavterskeltilbud, samt en pott lønnsmidler for å lønne studenter som skal hjelpe til å skape disse lavterskeltilbudene for andre studenter.

Hva vil det si?

Studentene som lønnes er i første omgang aktivitetsledere og SINNfluencere, som vi tidligere har ansatt. Men for å få til alle aktiviteter og tilbud de og vi ønsker, har vi behov for enda flere studenter som kan hjelpe til. Disse rollene kaller vi aktivitetsverter. 

Som aktivitetsvert har du som regel frihet til å påvirke innholdet i hverdagen til dine medstudenter. Studentlivet har mange muligheter å by på, deriblant er aktiviteter med lavterskel en mulighet.

Dette er et samarbeidsprosjekt mellom Høgskolen i Innlandet og oss i studentsamskipnaden for å bidra til å gjøre studenttilværelsen enklere. Sammen med aktivitetsleder og studentkoordinator skal aktivitetsvertene legge til rette for arrangementer for og i samarbeid med andre studenter, og utvikle uformelle aktiviteter for studenter på campus. Målet vårt er å skape sosiale nettverk blant studenter og gi andre mulighet til å være en del av et felleskap.

Aktivitetsledere skal gjøre det meste av planlegging, koordinering og samordning av aktiviteter og møter. Du som aktivitetsvert trenger derfor kun å bli med på gjennomføringen av aktivitetene. 

Som aktivitetsvert…

  • er du personen som tar imot studenter og sørger for at alle føle seg velkomne, og trives arrangementet.
  • er du engasjert i studentens velvære, og har indre driv for å skape aktivitet.
  • er du opptatt av å yte service overfor studenter og arrangere studentvennlige aktiviteter.
  • vil du kunne samarbeide med andre studentvert/aktivitetsledere for å nå nye og gamle studenter.
  • jobber du for at studenter ved Høgskolen i Innlandet vet om aktivitetene ved skolen.
  • er du oppdatert om hvor og når studentene kan henvende seg til deg under aktiviteten.

Mer om stillingen

Stillingen som aktivitetsvert går på timebasis og er lønnet med 175 kr i timen. Arbeidstid avtales med aktivitetsleder.

Prosjektet varer fra våren 2021 og ut året, det vil dermed være behov for aktivitetsverter gjennom sommeren og hele høstsemesteret 2021.

Ta kontakt med aktivitetslederen på ditt studiested for å søke eller om du har noen spørsmål.

Navn Studiested E-post
Katinka Vindenes Hughes Hamar [email protected]
Aisha Ismail Jama Lillehammer [email protected]
Camilla Synnøve Fagerli Rena [email protected]
Thea Rask Elverum [email protected]
Jenny Valaker Evenstad [email protected]