Flytte ut

Skal du flytte ut av studentboligen din på Evenstad? Her finner du nyttig info om utflytting.

Takk for denne gangen og lykke til videre!

HINN har studentboligene på Evenstad
og tar også utsjekk og kontroll av utvask

Les mer her

Det er to måneders oppsigelse regnet fra siste dag i måneden oppsigelsen skjer.
Eksempel: Ved oppsigelse 18. april vil leieavtalen avsluttes 30. juni.

Si opp boligen på Min side eller via e-post
Sjekk at du har betalt alle husleier. Dette gjør du på Min side.
Du må betale ut oppsigelsesperioden, selv om du skulle flytte ut før.

Husk adresseforandring til posten/folkeregisteret!

NB! Leieavtaler med leieperiode på 6 måneder eller kortere er uoppsigelige.

Når du skal flytte ut skal du i god tid (ca. 2 uker før), ta kontakt med den an­svarlige for renhold. Send en henvendelse via driftsmeldingsskjema til ren­holdsavdelingen.

Se mer info her

Om du flytter uten utsjekk blir boligen sjekket av renholder etter vi har mottatt nøkkel, og du må godta renholders beslutning og du blir belastet for kostnader ved mangelfull/ikke godkjent rengjøring og evt. skader i boligen.

 

På veggen til høyre for inngangen til gamlebygget på campus (eller kontakt HINN). Skal du beholde studentkortet (som også er nøkkelkort på Evenstad), så skal du ikke levere dette inn. Ta kontakt med HINN om du har spørsmål om dette.

Slett campus-cookie!