SINN Helse er her for deg

Vi er alle berørt av det som nå skjer rundt koronaviruset. Vi vet det kan skape uro og engstelse, og har derfor valgt å opprettholde vår bemanning i tiden fremover for at studentene skal ha noen å prate med.

Helsetilbudet er for deg som student ved Høgskolen i Innlandet, enten du studerer fulltid, deltid eller tar nettstudier.  Tilbudet er gratis, og vi har kort ventetid. 

Videosamtale

Vi gjennomfører nå alle samtaler som videosamtaler. Dette gjøres via en sikker videolink kalt Confrere. Du må legitimere deg med bank ID, før du starter samtalen.

Du kan bestille time, der det er ledig, uavhengig av studiested. Vi har derfor kort ventetid.