Helse

Vi er alle berørt av det som nå skjer rundt koronaviruset. Vi vet det kan skape uro og engstelse, og har derfor valgt å opprettholde vår bemanning i tiden fremover for at studentene skal ha noen å prate med.

Helsetilbudet er for deg som student ved Høgskolen i Innlandet, enten du studerer fulltid, deltid eller tar nettstudier.  Tilbudet er gratis, og vi har kort ventetid. 

Servicetelefon 

Vi har nå opprettet en servicetelefon for SINN Helse. Her kan du få råd, veiledning og en rådgiver å snakke med om du ønsker det.

SINN Helse servicetelefon.: 905 24 703

Åpningstid: 09:00 – 15:30 alle hverdager

Videosamtale

Vi gjennomfører nå alle samtaler som videosamtaler. Dette gjøres via en sikker videolink kalt Confrere. Du må legitimere deg med bank ID, før du starter samtalen.

Du kan bestille time, der det er ledig, uavhengig av studiested. Vi har derfor kort ventetid.