Personvernerklæring

Denne personvernerklæringen forteller om hvordan Studentsamskipnaden i Innlandet samler inn og bruker personopplysninger.

Studentsamskipnaden i Innlandet, ved Adm. direktør er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger. Der det daglige ansvaret er delegert, kommer det fram under hvert enkelt punkt. Delegeringen omfatter kun oppgavene og ikke ansvaret. Erklæringen inneholder opplysninger du har krav på når det samles inn opplysninger fra nettstedet vårt (personopplysningsloven § 19) og generell informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger (personopplysningsloven § 18 1. ledd).

Behandling av personopplysninger på sinn.no

Webredaktørene har det daglige ansvaret for Studentsamskipnaden i Innlandets behandlinger av personopplysninger på sinn.no, med mindre annet er oppgitt under. Det er frivillig for de som besøker nettsidene å oppgi personopplysninger i forbindelse med tjenester, for eksempel å fylle ut et kontaktskjema. Behandlingsgrunnlaget er samtykke fra den enkelte, med mindre annet er spesifisert.

Studentsamskipnaden i Innlandets databehandler er Dialecta Kommunikasjon, og er vår markedspartner og leverandør for utvikling og vedlikehold av nettstedet. Dialecta Kommunikasjon er vår driftsleverandør for sinn.no.

Opplysninger som samles inn i forbindelse med drift av nettsted, lagres på egne servere som driftes av leverandøren. Det er kun Studentsamskipnaden i Innlandet og Dialecta Kommunikasjon som har tilgang til opplysningene som samles inn. En egen databehandleravtale mellom Studentsamskipnaden i Innlandet, Dialecta Kommunikasjon og Dialecta Kommunikasjon regulerer hvilken informasjon leverandøren har tilgang til og hvordan den skal behandles.

Nettstatistikk

Studentsamskipnaden i Innlandet samler inn avidentifiserte opplysninger om besøkende på sinn.no med Google Analytics. Formålet med dette er å utarbeide statistikk som vi bruker til å forbedre og videreutvikle informasjonstilbudet på nettstedet. Eksempler på hva statistikken gir svar på, er hvor mange som besøker ulike sider, hvor lenge besøket varer, hvilke nettsteder brukerne kommer fra og hvilke nettlesere som benyttes.

Opplysningene behandles i avidentifisert og aggregert form. Med avidentifisert menes at vi ikke kan spore opplysningene vi samler inn tilbake til den enkelte bruker. Vi samler inn hele IP-adressen, men IP-adressen avidentifiseres slik at bare de tre første gruppene i adressen brukes til å generere statistikk. Det vil si at dersom IP-adressen består av numrene 195.159.103.82, brukes bare 195.159.103.xx. I tillegg behandles IP-adressene på aggregert nivå, det vil si at all data slås sammen til en gruppe og ikke behandles individuelt.

Vi bruker analyseverktøyet Google Analytics på vårt nettsted. Vår Informasjon fra dette verktøyet utleveres ikke fra Studentsamskipnaden i Innlandet til andre aktører enn vår markedspartner.

Informasjonskapsler

Informasjonskapsler (cookies) er små tekstfiler som plasseres på din datamaskin når du laster ned en nettside.

Lagring av opplysninger og behandling av disse opplysningene er ikke tillatt med mindre bruker både har blitt informert om og har gitt sitt samtykke til behandlingen. Brukeren skal få vite om og godkjenne hvilke opplysninger som behandles, hva formålet med behandlingen er og hvem som behandler opplysningene, jf. ekomloven § 2-7b.

Følgende informasjonskapsler brukes på sinn.no:

  • Analyseverktøyet Google Analytics plasserer informasjonskapsler på din maskin). Dette gjøres for at vi skal kunne samle inn statistikk, og kan slettes etter 90 dager. Du kan lese mer om nettstatistikk over.
  • Vår publiseringsløsning (WordPress) plasserer også informasjonskapsler på din maskin, disse brukes i forbindelse med visning av campusinformasjon og kan slettes av bruker selv.
  • Google remarketing: Med remarketingfunksjonen eller «Lignende målgrupper»-funksjonen i Google Ads når vi ut til folk som har besøkt nettstedet sinn.no tidligere, og vi vil kunne få vist annonser disse personene.
  • Meta pixel: Med remarketingfunksjonen i Facebook og Instagram når vi ut til folk som har besøkt nettstedet sinn.no tidligere, og vil kunne få vist annonser til disse personene
  • Tredjepartsleverandører, medregnet Google og Meta, bruker informasjonskapsler for å vise annonser på grunnlag av tidligere besøk på nettstedet sinn.no
  • Du kan velge bort Googles bruk av informasjonskapsler ved å gå til Googles Annonseinnstillinger. Du kan også velge bort en tredjepartsleverandørs bruk av informasjonskapsler ved å gå til bortvalgsiden for Network Advertising Initiative.

Slik administrerer du informasjonskapsler (nettvett.no)

Kontaktskjema

På nettsiden kan du fylle ut kontaktskjemaer. Vi ber da om kontaktinformasjon. Personopplysninger vi mottar blir ikke benyttet til andre formål enn å administrere henvendelsen.

E-post og telefon

Studentsamskipnaden i Innlandet benytter e-post og telefon som en del av det daglige arbeidet. Relevante opplysninger som kommer frem av telefonsamtaler og e-postutveksling som skjer som en del av saksbehandling kan arkiveres.

Studentsamskipnaden i Innlandets medarbeidere benytter i tillegg e-post i alminnelig dialog med interne og eksterne kontakter. Den enkelte er ansvarlig for å slette meldinger som ikke lenger er aktuelle, og minst hvert år gjennomgå og slette unødvendig innhold i e-postkassen. Ved fratreden slettes e-postkontoene, men enkelte relevante e-poster vil normalt bli overført til kollegaer.

Særlige kategorier av personopplysninger (tidl. Sensitive personopplysninger) skal ikke sendes med e-post.

Vi gjør deg oppmerksom på at vanlig e-post er ukryptert. Vi oppfordrer deg derfor ikke til å sende taushetsbelagte, sensitive eller andre fortrolige opplysninger via e-post.

De ansatte har en oversikt over de siste anropene på sine telefoner. Dersom en telefonsamtale er knyttet til en enkeltsak, vil det kunne bli skrevet et notat etter samtalen som journalføres. Det gjøres ingen øvrig systematisk registrering av telefonsamtaler hvor innringer kan identifiseres.

Rettigheter

Alle som spør har rett på grunnleggende informasjon om behandlinger av personopplysninger i en virksomhet etter personopplysningslovens § 18, 1. ledd. Studentsamskipnaden i Innlandet har gitt denne informasjonen i denne erklæringen, og vil henvise til den ved eventuelle forespørsler. De som er registrert i en av Studentsamskipnaden i Innlandets systemer har rett på innsyn i egne opplysninger. Vedkommende har også rett til å be om at uriktige, ufullstendige eller opplysninger Studentsamskipnaden i Innlandet ikke har adgang til å behandle blir rettet, slettet eller supplert. Krav fra den registrerte skal besvares kostnadsfritt og senest innen 30 dager.

Vi viser til vår rettighetsportal for å få innsyn i dine rettigheter etter personvernregelverket.  https://policies.samsvar.as/public/nb/f16dbf8d-02ae-4843-9139-85a17612c6d4/request

Kontaktinformasjon

E-post: [email protected]
Telefon: 414 54 900
Postadresse: Vormstuguvegen 2, 2624 Lillehammer

Slett campus-cookie!