Åpenhetsloven i SINN

Her kan du lese hvordan vi i SINN jobber for åpenhet og tilgjengelighet.

I SINN jobber vi kontinuerlig med å sikre at virksomheten ivaretar grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Gjennomføring av aktsomhetsvurderinger i egen virksomhet og våre verdikjeder skal sikre at vi respekterer menneskerettigheter, ivaretar anstendige arbeidsforhold og minimerer skade på miljøet i henhold til våre retningslinjer og prinsipper. Vi har sendt ut henvendelser til våre største leverandører, og skal gjennom høsten 2023 gjennomføre aktsomhetsvurderinger og tilhørende rapportering i henhold til Åpenhetslovens §5.

Vårt arbeid med åpenhetsloven er forankret i styret

Om Åpenhetsloven

Loven skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og levering av tjenester, og sikre allmennheten tilgang til informasjon om hvordan virksomheter håndterer negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Henvendelser knyttet til åpenhetsloven sendes til [email protected]

Slett campus-cookie!