Brannvern i studentbolig

Vet du hva du skal gjøre når brannalarmen går?
Det viktigste er at du forlater boligen din umiddelbart.

Det er viktig at du som bor i en SINN studentbolig vet hva du skal gjøre for å unngå brann. Og hva du skal gjøre i tilfelle brann.

Det er ditt ansvar som leietaker å gjøre deg kjent med branninstruks.

Følg disse stegene:

Varsle: 
Oppdager du brann eller røyk, må du snarest varsle brannvesenet. Ring 110.
Redde: Slå alarm i huset, og forsøk å varsle de andre beboerne.
Slokke: Lukk dører og vinduer før dere evakuerer bygningen.Ved mindre branntilløp, ber vi om at du forsøker å slukke brannen med tilgjengelig slukkeutstyr.

Slukkeutstyr

Gjør deg kjent med hvor slukkeutstyr finnes. Alle boliger skal ha slukkeutstyr lett tilgjengelig. I de fleste studentboligene vil dette være pulver-skumapparat eller husbrannslange.

Forlat huset så raskt du kan. Husk å lukke dører og vinduer før du forlater huset, for å hindre spredning av brannen. Møt på samlingssted ute, slik at brannvesenet lett kan komme til. Vent på ytterligere hjelp.

Dersom du har behov for hjelp til å evakuere fra boligen din når brannalarmen går, skal du ringe Brann- og redningsetaten, telefon 110 og be om assistert rømning. Oppgi hva du heter og hvilken bolig du bor i.

Vent på slukkemannskapene. De vil ha med seg følgemaske, som du kan puste i om nødvendig, når de henter deg ut.

Gjør deg kjent med hvor slukkeutstyret finnes.

Alle boliger skal ha dette lett tilgjengelig. I de fleste studentboligene vil slukkeutstyret bestå av et pulverapparat eller en husbrannslange.

Dersom det er et lite branntilløp, bør du prøve å slukke brannen med tilgjengelig slukkeutstyr.

Gjør deg kjent med rømningsveiene og nødutgangene der du bor. Husk at rømningsveiene og nødutgangene skal alltid være frie, i tilfelle bygningen må evakueres.
SINNs vaktmestere har løpende kontroll av rømningsveier og fjerner ting, eiendeler, etc. som står i veien for disse.

Alle nødutganger som er låst til vanlig vil automatisk låses opp dersom brannalarmen går. 

 • Ikke gå fra komfyren når du lager mat
 • Bruk kjøkkenvifte/luft godt
 • Hold stekeplater og ovn ren
 • Ikke ta ned eller dekk til røykvarsleren!

Ring brannvesenet så RASKT som mulig på telefon 110, for å stoppe dem fra å rykke ut!

Dersom brannalarmen er utløst og det er direkte kobling til brannvesenet fra anlegget i din studentbolig og du VET at det ikke brenner, har du ca 2-3 minutter på deg til å få varslet brannvesenet på 110 om at det er falsk alarm.


NB! Demontering/tildekning av røykvarsler/brannmelder og uforsvarlig utløst brannalarm som fører til utrykning fra brannvesenet medfører gebyr, se siste siden av Bilag 1.

Enkle forholdsregler:

 • Sørg for at stearinlyset står stødig.

 • Se opp for brennbart materiale som garn, tekstiler og brennbar pynt!

 • Vær ekstra oppmerksom når dyr og barn er til stede.

 • Telys må ikke plasseres direkte på bord eller duk.

 • Husk å slukke lyset når du går ut!

Røkelse

Det er ikke tillatt å benytte røkelse på våre studentboliger.

Feil bruk og dårlig vedlikehold av elektriske apparater er blant de vanligste årsakene til boligbranner.

Her er noen gode generelle råd for bruk av elektriske artikler:

 • Unngå stand-by
  Slå alle elektriske apparater helt av når de ikke er i bruk.

 • Trekk ut støpselet på termostatstyrte apparater
  Mange apparater er utstyrt med termostat. Går termostaten i stykker, kan temperaturen på kort tid øke og forårsake brann.

 • Unngå utstyr med feil
  Unormal varme i ledninger og elektriske apparater er et sterkt signal om brannfare.Følg bruksanvisningen.

 • Belast ikke den enkelte stikkontakt med for mange apparater.

Alle våre kjøkken har enten komfyrvakt eller timer.

Komfyrvakten overvåker automatisk temperaturendringer og bruk av komfyren. Ved farlige situasjoner gir komfyrvakten fra seg en alarm og slår av komfyren og ovnene.

Her kan du se vår digitale brannøvelse:

Slett campus-cookie!