En god start varer hele livet

Barnehage

Barnehagen har et stort og viktig mandat. Det skal være en trygg omsorgsarena og en viktig læringsarena, og markerer starten på barnets utdanningsløp.

Hvorfor er barnehagen så viktig?

Årene i barnehagen skal legge et godt grunnlag for vekst videre i livet. Vi vet at de første årene av livet er en avgjørende tid, hvor barnets personlighet formes, evnen til empati og tilknytning utvikles.

I barnehagen får barna utviklet sin selvfølelse og sine samspillsevner gjennom utfordringer og mestring. – Både i møte med seg selv og med andre.

Allerede i førskolealder blir viktige ferdigheter som å lese, skrive, regne lagt grunnlag for. God kvalitet på det pedagogiske opplegget i barnehagen vil derfor få stor betydning for en positiv utvikling hos barnet for resten av livet.

Barnehagen skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og samtidig være et utfordrende og trygt sted for felleskap og vennskap.

Barnehagen er også med på å styrke barnets kognitive utvikling, som sosiale ferdigheter og språkutvikling.

Hvordan kan barnehagen gi barna en god start på livet?

For barnets optimale utvikling, har de behov for å inngå samspill med andre barn og voksne. I barnehagen får de mulighet til å inngå i sosialt samspill, kjenne på fellesskap og bygge vennskap.

I barnehagen får de også oppleve glede og mestring i hverdagen. De skal få leke, lære og utvikle seg, og delta aktivt i et sosialt og kulturelt fellesskap.

Ved å gå i barnehage får barna prøve, øve og mestre. De får støtte av kompetente ansatte i både motgang og i mestring. Barna lærer seg å håndtere utfordringer, bli kjent med egne og andres følelser.Barnas trivsel er det viktigste for oss, fordi trivsel og trygghet er en forutsetning for god utvikling og læring. Trygge, sunne, aktive, kreative og lekende barn er viktig for å få en god start på livet!

– Vigdis Vardsveen, styrer i Smestad studentbarnehage.

Slett campus-cookie!