Eva Tveit ansatt som ny velferdssjef i SINN

Helse

Etter to år som enhetsleder i DPS, går Eva Tveit nå over til Studentsamskipnaden i Innlandet som velferdssjef.

I februar tar hun fatt på den nye jobben, som blant annet innebærer å utvikle fremtidens studentvelferd for studentene ved Høgskolen i Innlandet, Limpi og Centric IT Academy.

Det er tilfeldigheter som gjør at jeg nå slutter. Jeg har trivdes veldig godt på sykehuset. Det er ikke slik at jeg rømmer fordi jeg har mistrivdes, men innimellom kommer det noen muligheter som du ikke kan la gå fra deg, forteller Tveit.

Tveit skal nå lede over 30 ansatte fordelt på seks campus, og lede en avdeling som skal levere velferdstjenester til over 16000 studenter.

– I samskipnadene må vi hver dag stille oss selv spørsmålet, «hva er fremtidens studentvelferd, og hvordan rigger vi oss for å tilpasse oss fremtidens studenter og deres behov?». Den nye velferdssjefen vil være sentral i arbeidet med å besvare disse spørsmålene, forteller administrerende direktør i SINN, Erik Ulateig.

Eva forteller at det ikke er hver dag slike muligheter dukker opp i Lillehammer. Da hun så stillingsutlysningen kunne hun ikke gjøre annet enn å søke.

En annen viktig oppgave for den nye velferdssjefen er å styrke samarbeidet med andre aktører i utdannings- og helsesektoren, og med vertskommunene for øvrig.

– Jeg har opparbeida meg et stort nettverk innenfor helse- og omsorgssektoren i Innlandet. Det tror jeg vil komme godt med som velferdssjef i SINN.
Slett campus-cookie!