Hva bør jeg tenke på før barnehagestart?

Barnehage

Barnehagestart er spennende for både deg som forelder og for barnet ditt. Hva bør du gjøre for at oppstart skal gå så smidig som mulig?

Forberedelser før barnehagestart

 • Ta kontakt – Barnehagen ser frem til å høre fra deg, og vil gjerne vite så mye som mulig om barnet ditt, slik at de kan legge til rette for en god oppstart.
 • Kom på besøk – Det er en fin anledning til å bli kjent med både personalet og lokalene på forhånd. Da kan det hende både du og barnet føler dere litt tryggere ved tilvenning. Barna sanser mye, og uttrygghet hos foreldrene kan fort smitte over på barna.
 • Spør om det du lurer på – ingen spørsmål er dumme, og mest sannsynlig er det mange som har lurt på akkurat det samme før deg.
 • Rutiner gir trygghet – derfor kan det være lurt at dere får på plass noen gode rutiner før barnehagestart. Ikke legg så mange andre planer den første tiden i barnehagen. Det er nok nytt å fordøye for de små.

«Trygge foreldre gir trygge barn. Derfor er det viktig at du spør om det du lurer på, eller sier ifra til oss om det er noe vi kan gjøre for å trygge deg i situasjonen. Vi gjør det vi kan for å skape en god helhetsopplevelse for både foreldre og barn»

Tilvenning i barnehagen

 • Bruk dagene godt – Ta dere tid til å bli trygge i barnehagen.
 • Bli kjent med personalet – Godt samarbeid mellom foreldre og ansatte gir trygge barn og foreldre.
 • Barnehagen tilpasser tilvenningen – Alle barn er forskjellige. Derfor tilpasser vi også tilvenningen til hvert enkelt barn.
 • Vær tilstede – Det er viktig at foreldrene er tilstede og tilgjengelige ved tilvenning. Selv om du skal være til stede, er det fint om du holder deg litt i bakgrunnen. Slik får barnet mulighet til å bli kjent med andre barn og voksne.
 • La barnehagen bli kjent med barnet ditt – fortell personalet hva barnet ditt liker, hvordan livet har sett ut til nå, hvilke interesser, vaner, rutiner og behov det har.
 • Lag en plan for avskjed – Avskjeder kan være vanskelige. Det strider mot instinktene våre å gå hvis barnet gråter. Da er det viktig å skille mellom egne og barnets følelser. Barnet leser foreldrenes følelser. Virker du bekymret, kan bekymringen «smitte» over på barnet. Lag en plan for avskjed med barnehagen god tid i forkant.
 • Fortell når du går – Si klart ifra til barnet at du går. Gå rett etter avskjeden. Ikke snik deg avgårde, og kom heller ikke tilbake om du hører barnet rope etter deg. Ta heller kontakt med personalet på telefonen etter noen minutter. Det er en naturlig refleks å ville trøste sitt eget barn, men hvis barnets kontaktperson i barnehagen får trøste, styrker dette barnets bånd til denne personen. – Dermed blir barnehagen et tryggere sted.
«Barnas trivsel er det viktigste for oss, fordi trivsel og trygghet er en forutsetning for god utvikling og læring.»

– Vigdis Vardsveen, styrer i Smestad Studentbarnehage

Prat med personalet

Tilvenningen er forskjellig fra barn til barn. Hvor lang tid barnet trenger for å bli trygg avhenger av barnets personlighet, alder, tidligere erfaringer, foreldrenes reaksjoner og hvordan barnet blir møtt av de ansatte i barnehagen.

Om noe føles vanskelig, er det viktig å ta det opp med barnehagen. Barnehagen setter pris på tett og god dialog med hjemmet, slik at de best mulig kan møte hvert enkelt barns behov.

De aller fleste barn blir ganske raskt glad i å være i barnehagen, og vil trives og utvikle seg i selskap med andre barn og trygge voksne.

Dette går bra! Pust med magen og tenk på alt det flotte barnet ditt vil oppleve i løpet av sine år i barnehagen.

Slett campus-cookie!