Låst ute? Mistet nøkkel?

Om uhellet skulle være ute, og du trenger hjelp til å komme deg inn i boligen så er det hjelp å få 24/7:

Innenfor SINNs åpningstid:
Kontakt SINN Bolig for ny nøkkel eller hjelp med innlåsing på dagtid (mandag – fredag) mellom kl. 08.00 og 15.00.

Utenom SINNs åpningstid:
For hjelp til innlåsing på kveld, natt og helg må du betale et innlåsingsgebyr. Ved tap av  nøkkel/nøkkelkort tilkommer gebyr for dette. Se prisliste på siste siden til Bilag 1.
(Det er ikke gebyr for innlåsing om det viser seg å være feil med lås eller nøkkel som er årsaken)

Kontakt SECURITAS på telefon 22 88 14 97. Oppgi adressen for bosted og boligen.

Slett campus-cookie!