Låst ute? Mistet nøkkel?

Om uhellet skulle være ute, og du trenger hjelp til å komme deg inn i boligen så er det hjelp å få 24/7:

Innenfor SINNs åpningstid:
Kontakt SINN Bolig for ny nøkkel eller hjelp med innlåsing på dagtid (mandag – fredag) mellom kl. 08.00 og 15.00.

Utenom SINNs åpningstid:
For hjelp til innlåsing på kveld, natt og helg må du betale et innlåsingsgebyr. Ved tap av  nøkkel/nøkkelkort tilkommer gebyr for dette. Se prisliste på siste siden til Bilag 1.
(Det er ikke gebyr for innlåsing om det viser seg å være feil med lås eller nøkkel som er årsaken)

Kontakt SECURITAS på telefon 22 88 14 97. Oppgi adressen for bosted og boligen.

Prøv lykken
Never
Remind later
No thanks
Slett campus-cookie!