Nøkkelhenting og -levering

Alt om hvor og når du henter og leverer nøkkel til studentboligen din.

Hvor og hvordan henter og leverer jeg nøkkel?

Finn informasjon for ditt studiested under:

Hente
Ved kontraktstart er boligen innflyttingsklar fra klokken 14.00, og du kan hente nøklene dine i vår åpningstid på vårt boligkontor på campus Lillehammer.

Du kan gjerne hente nøkkelen din en annen dag enn den første kontraktsdagen. Men kommer du senere enn 14 dager etter kontraksstart gi oss beskjed på [email protected]

Dersom din første kontraktsdag faller på en helg, helligdag eller feriedag, hentes nøkkelen første påfølgende arbeidsdag.

NB! Mobilnøkkel i Olympiaparken
Du drar direkte til boligen og bruker mobilnøkkel i SINN Bolig appen. Se mer info her.
Postkassenøkkel hentes på boligkontoret.

Levere
Du kan levere nøkkelen i nøkkelinnkast ved inngangen til boligkontoret senest kl. 09.00 den dagen kontrakten utløper.

Besøksadresse: Vormstuguvegen 2, byggning Internatet

Åpningstid:
Mandag – fredag, kl. 9.00-15.00

Hente
Ved kontraktstart er boligen innflyttingsklar fra klokken 14.00, og du kan hente nøklene dine i vår åpningstid på vårt boligkontor på campus Hamar.

Du kan gjerne hente nøkkelen din en annen dag enn den første kontraktsdagen. Men kommer du senere enn 14 dager etter kontraksstart gi oss beskjed på [email protected]

Dersom din første kontraktsdag faller på en helg, helligdag eller feriedag, hentes nøkkelen første påfølgende arbeidsdag.

NB! Mobilnøkkel i Fredrik Monsens gate
Du drar direkte til boligen og bruker mobilnøkkel i SINN Bolig appen. Se mer info her.
Postkassenøkkel hentes på boligkontoret.


Levere

Du kan levere nøkkelen i nøkkelinnkast ved inngangen til boligkontoret senest kl. 09.00 den dagen kontrakten utløper.

Besøksadresse: Skolegata 1

Åpningstid:
Mandag – fredag, kl. 9.00-15.00

Hente
Ved kontraktstart er boligen innflyttingsklar fra klokken 14.00, og du kan hente nøklene dine i vår åpningstid på vårt boligkontor på campus Hamar.

Du kan gjerne hente nøkkelen din en annen dag enn den første kontraktsdagen. Men kommer du senere enn 14 dager etter kontraksstart gi oss beskjed på [email protected]

Dersom din første kontraktsdag faller på en helg, helligdag eller feriedag, hentes nøkkelen første påfølgende arbeidsdag.

 

Levere
Du kan levere nøkkelen i nøkkelinnkast ved inngangen til boligkontoret senest kl. 09.00 den dagen kontrakten utløper.

Besøksadresse: Skolegata 1, Hamar

Åpningstid:
Mandag – fredag, kl. 9.00-15.00

Hente
Ved kontraktstart er boligen innflyttingsklar fra klokken 14.00, og du kan hente nøklene dine i vår åpningstid på vårt driftskontor ved studentboligene.

Du kan gjerne hente nøkkelen din en annen dag enn den første kontraktsdagen. Men kommer du senere enn 14 dager etter kontraksstart gi oss beskjed på [email protected]

Dersom din første kontraktsdag faller på en helg, helligdag eller feriedag, hentes nøkkelen første påfølgende arbeidsdag.

Levere
Du kan levere nøkkelen i nøkkelinnkast ved inngangen til boligkontoret senest kl. 09.00 den dagen kontrakten utløper.

Besøksadresse: Meierigata 28

Åpningstid:
Mandag – fredag, kl. 8.00-15.30

Hente
Ved kontraktstart er boligen innflyttingsklar fra klokken 14.00, og du kan hente nøklene dine i vår åpningstid på vårt driftskontor ved studentboligene.

Du kan gjerne hente nøkkelen din en annen dag enn den første kontraktsdagen. Men kommer du senere enn 14 dager etter kontraksstart gi oss beskjed på [email protected]

Dersom din første kontraktsdag faller på en helg, helligdag eller feriedag, hentes nøkkelen første påfølgende arbeidsdag.

Levere
Du kan levere nøkkelen i nøkkelinnkast ved inngangen til boligkontoret senest kl. 09.00 den dagen kontrakten utløper.

Besøksadresse: Huldreveien 32

Åpningstid:
Tirsdager og torsdager, kl. 9.00-15.00

Nøkkelkort/studentkort hentes hos høgskolen på Evenstad. Kontakt HINN for åpningstid og sted.
Info fra HINN:
Nøkkel til din hybel på Evenstad kan hentes etter avtale mandag-fredag mellom kl. 09.00 og 14.00.

NB! Husk å betale semesteravgift og registrer deg for studentkort før du kommer da det er studentkortet ditt som også er nøkkel til studentboligen.

Du må personlig hente nøkkelkort/studentbevis selv, ingen andre kan hente dette på dine vegne.

Alle spørsmål om studentkort/nøkkelkort og innflytting på Evenstad må tas med HINN: Knut Lundberg på 90555752.

Mer info

Kan andre hente nøkkelen for meg?

Andre kan hente nøklene for deg, men vi må motta skriftlig beskjed på e-post på forhånd med navn på den som henter for deg.

NB! Ved utlevering av nøkler er angreretten ikke lenger gjeldende.

Slett campus-cookie!