Studentsamfunnet i Innlandet

Studentsamfunnet i Innlandet (StudInn) består av alle de lokale studentsamfunnene og aktivitetsgruppene som eies og drives av studentene ved Høgskolen i Innlandet.

StudINN arrangerer fadderuker, festivaler, idrettsaktiviteter, konserter og andre arrangementer for å fylle studentenes studietid med et rikt kulturtilbud.

Vær med på å forme din egen og dine medstudenters studietid!

Finn studentsamfunn ved ditt campus

Slett campus-cookie!